Nederland gaat van het aardgas af als een van de maatregelen tegen de klimaatverandering. Vanwege de geopolitieke situatie in de wereld is dit onderwerp actueler dan ooit. Concreet betekent dit dat woningen en andere gebouwen op een andere manier verwarmd moeten worden. Waterstof (H2) kan hiervoor een van de oplossingen zijn. In de Gelderse plaats Lochem doet netwerkbedrijf Alliander een proef met het verwarmen van tien woningen met behulp van waterstof. Antea Group is bij de pilot betrokken en verzorgt het distributiepunt voor de waterstof. 

Verwarming oudere woningen met waterstof

Het project met verwarming door waterstof wordt uitgevoerd in een wijk waar veel oudere, monumentale woningen staan die moeilijk te isoleren zijn. Deze woningen zijn daarom minder geschikt voor de toepassing van andere warmte-alternatieven, zoals warmtepompen of een aansluiting op een warmtenet. In Nederland is echter weinig praktijkervaring met de distributie van waterstofgas door de bestaande aardgasleidingen. Met de kennis die in Lochem wordt opgedaan, kunnen netwerkbedrijven als Alliander zich voorbereiden op de toekomst.  

Waterstof door bestaande gasleidingen

Bestaande gasleidingen op een veilige manier inzetten voor de distributie van waterstof is in Lochem het belangrijkste leerdoel. De woningen die meedoen aan de proef ontvangen de waterstof vanuit een distributiepunt aan de Stijgoord in Lochem. Om dit mogelijk te maken, is daar een opslag-, reduceer- en odorisatie-installatie gebouwd. Daar wordt ook, evenals bij aardgas, vanwege de veiligheid een geur aan het van zichzelf geurloze waterstofgas toegevoegd. Als hoofdaannemer van dit projectonderdeel heeft Westfalen Gassen Nederland B.V. de kennis en ervaring van Antea Group ingeschakeld. 

H2 afleverpunt op tankstations

Antea Group heeft een jarenlange ervaring op het gebied van de aanleg en verbouw van tankstations, die tegenwoordig vaak worden voorzien van een H2 afleverpunt. Voor Shell hebben onze specialisten van Milieu Realisatie enkele jaren geleden het eerste waterstofverkooppunt aangelegd. Ook hebben wij veel ervaring met het uitvoeren van werkzaamheden op boorlocaties. Op deze locaties is SODM (Staatstoezicht Op De Mijnen) het bevoegd gezag. Voor het distributiepunt in Lochem is dit ook het geval. 

Aanleg waterstofdistributiepunt

Het was dus een logische stap dat Antea Group is gevraagd om de aanleg van het waterstofdistributiepunt in Lochem te verzorgen. Na enkele handige aanpassingen in het originele ontwerp zijn we gestart met de werkzaamheden. Uiteindelijk is er op een snelle, efficiënte en voordelige manier een mooi eindresultaat behaald, waarmee de eerste stappen kunnen worden gezet met deze duurzame innovatie. Kortom, een project waar wij trots op zijn en dat een belangrijke bijdrage kan leveren aan het streven om Nederland van het aardgas af te krijgen.