Afgelopen zomer heeft ProRail samen met aannemer Strukton Rail Nederland de uitdagende klus uitgevoerd om het spoor tussen de stations Hurdegaryp en Buitenpost te vernieuwen. Deze rijdende spoorvernieuwingstrein vernieuwde in negen dagen 15 kilometer spoor tussen Hurdegaryp en Buitenpost. De karavaan aan zware wagons verving spoorstaven, dwarsliggers en ballastgrind. 

Omgevingsmanagement

Er is gekozen voor een buitendienststelling van negen dagen omdat het werk op deze wijze zo efficiënt mogelijk uitgevoerd kan worden. En hierdoor is er zo min mogelijk hinder voor de reiziger en de directe omgeving. Het unieke aan dit project is de nadruk op de omgeving. Antea Group werd daarom ingeschakeld om het omgevingsmanagement te verzorgen. De grootste uitdaging voor de omgeving was dat er tegelijkertijd veel overwegen afgesloten waren. Dit was nodig om de werkzaamheden binnen de korte periode uit te kunnen voeren.

Diverse depots voor efficiënt werken

Er zijn diverse depots ingericht voor een periode van twee tot drie maanden. Hiervoor heeft Omgevingsmanager Nathalja van Kasteel de eigenaarsgegevens verzameld, gesprekken met de toekomstige depoteigenaren gepland en gebruiksovereenkomsten opgesteld. Er is voor meerdere en kleinere depots gekozen omdat er in een korte tijd veel werkzaamheden aaneengesloten moesten plaatsvinden. Hierdoor is het bovenbouwmateriaal al aanwezig, is er geen mega opslagruimte nodig, kan het opruimen sneller starten en wordt er herladen binnen het buiten gestelde gebied.

Goede communicatie

“Samen met Van Rens Mobiliteit zijn verkeersplannen opgesteld met omleidingsroutes voor al het verkeer en de hulpdiensten. Dit was een uitdaging, aangezien bijna alle overwegen gelijktijdig afgesloten moesten worden. Een goede communicatie met de provincie Fryslân en de vier betrokken gemeenten was essentieel. Als omgevingsmanager heb ik de rol om het contact met de stakeholders te onderhouden en ben ik de schakel tussen het verkeersbedrijf, de onderaannemers, de stakeholders en de omgeving.”

Omgeving betrekken met drones

Alle aanliggende bedrijven en omwonenden binnen een straal van 200-300 meter van het spoor, zijn op de hoogte gesteld van de werkzaamheden. Een aantal omwonenden is persoonlijk geïnformeerd en tijdens de uitvoering zijn vragen beantwoord door de omgevingsmanager. Een andere rol van de omgevingsmanager was het in kaart brengen van de uitvoering van de werkzaamheden bij de omgeving. In eerste instantie zouden er publiekstribunes komen maar in verband met het COVID-19 beleid bleek dit niet mogelijk. Uiteindelijk is er gekozen om de werkzaamheden te filmen met drones.

Bekijk hier de video van de spoorvernieuwing