De Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP) transporteert 24 uur per dag ruwe olie en halffabrikaten van Rotterdam Europoort naar het Ruhrgebied in Duitsland. Antea Group is partner van RRP voor het geval er onverhoopt een calamiteit ontstaat rond de leiding. Om hierop goed voorbereid te zijn, vindt periodiek een calamiteitenoefening plaats met verschillende betrokkenen. Ditmaal was daarbij een bijzondere rol weggelegd voor de Smart Helmet van Antea Group.

Smart Helmet: meekijken op afstand

De Smart Helmet maakt het onder meer mogelijk om op afstand mee te kijken met de drager van de helm. Tijdens de calamiteitenoefening die plaatsvond in de omgeving van de Duitse plaats Wesel droeg Pieter van Spronsen van Antea Group de Smart Helmet. Leden van het crisis management team (CMT) konden via een beeldverbinding met Pieter meekijken, -luisteren, vragen stellen en opdrachten geven. Kortom, een realistische situatie waarin de helm de kans kreeg om zijn waarde te bewijzen in de praktijk van een calamiteit.

Het gebruik van de Smart Helmet is zeker voor herhaling vatbaar!


Bram van Alphen
Crisismanager Rotterdam-Rijn Pijpleiding

Ruimtelijke visie

RRP-crisismanager Bram van Alphen is enthousiast over hoe de Smart Helmet op afstand een duidelijk beeld gaf van de situatie op locatie: “Het meekijken door het oog van de Smart Helmet is ons bijzonder goed bevallen. Het camerabeeld vormde een uitstekende toevoeging aan de informatie die ik doorkreeg van onze calamiteitencoördinator in het veld. Zo kreeg ik echt een ruimtelijke visie, bijvoorbeeld voor wat betreft de ligging van het land ten opzichte van de Rijn, de stroomsnelheid van de rivier en de afstanden van het veld tot aan de weg.”

Voor herhaling vatbaar

Bij de calamiteitenoefening waren medewerkers van de Rotterdam-Rijn Pijpleiding, brandweer, Antea Group en de Duitse partners HPC en Lobbe betrokken. De inzet van de Smart Helmet is als zeer positief ervaren en als het aan crisismanager Van Alphen ligt, blijft het niet bij deze keer: “Wat ons betreft is het gebruik van deze slimme helm zeker voor herhaling vatbaar!”