De Vereniging Circulair Friesland wil duurzame mobiliteit in Friesland op de kaart zetten. De ambitie is om de schoonste provincie van Nederland én de Europese Unie te worden in 2025. Vereniging Circulair Friesland heeft Antea Group gevraagd om een analyse te doen op dit thema, met als doel om in samenwerking met de betrokken leden een route naar een duurzaam en schoon Friesland uit te stippelen.

Via de routekaart wordt er bottom-up én in co-creatie een beweging gecreëerd, wat past binnen de nieuwe vereniging die Circulair Friesland wil worden. Binnen Circulair Friesland 2.0 wordt niet alleen meer gericht op bewustwording rondom circulariteit, maar worden projecten door leden gedragen en zorgen rendabele businesscases voor daadwerkelijk duurzame resultaten.

Co-creatie

We startten met een aantal interviews met de spelers op gebied van mobiliteit in Friesland: Arriva, Biosintrum, gemeenten Ooststellingwerf & Leeuwarden, Friesland Lease, provincie Fryslân, RoyalHaskoningDHV en Antea Group. Hierna vond een sessie plaats waarin verder gebrainstormd werd over een slim en duurzaam ingericht Friesland. Op basis van deze middag is vervolgens een routekaart ontworpen.

Routekaart mobiliteit

De route richt zich op 4 paden met elk kantelpunten binnen de transitie: Fossielvrij, Mobiliteit als middel, Samen mobiel in de Fryske Mienskip en Slimme mobiliteit op z’n Fries. Bij ieder pad is communicatie en zichtbaarheid een belangrijk speerpunt. Zichtbaarheid in Nederland én de Europese Unie draagt bij aan de (h)erkenning als schoonste provincie.

Routekaart Circulair Friesland

Fossielvrij

De schoonste provincie van Nederland en de Europese Unie kenmerkt zich door fossielvrije mobiliteit. Duurzame mobiliteit is immers zoveel als mogelijk CO2-vrij en tevens schoon en gezond. Velden waarop ingezet kan worden zijn: elektrisch personenvervoer, zwaar vervoer op waterstof of duurzame diesels (zoals HVO), de fiets en natuurlijk het openbaar (deel)vervoer.

Mobiliteit als middel

Mobiliteit wordt gezien als een middel om op locatie aan te komen. Dorpen en bedrijvigheid worden ontsloten door mobiliteit. Veel bewoners in Friesland bezitten een auto of een fiets. Opkomend zijn deelconcepten zoals een scooter die overal staat en die iedereen kan pakken en deelauto’s. Hoe kunnen dit soort middelen slim op elkaar afgestemd worden en hoe kan ervoor gezorgd worden dat alles en iedereen bereikbaar blijft door middel van mobiliteit?

Samen mobiel in de Fryske Mienskip

Mobiel, ook wel een synoniem voor ‘beweeglijk’ of ‘marsvaardig’. In opmars naar een schone provincie moet er ook gedacht worden aan grondstoffen en efficiëntie van bewegingen. Waarom zou je 10 halfvolle auto’s dezelfde route laten rijden? Deze route gaat over autoluwe steden en minder en efficiëntere vervoersbewegingen.

Slimme mobiliteit op z’n Fries

Innovaties dragen bij aan slimmere mobiliteit in Friesland. Denk hierbij aan pakketbezorging via drones, autonoom rijden en een vliegende auto. Voor velen is dit nog een ver-van-het-bed-show. Tóch is Friesland een perfecte provincie om dit te testen. Haar hoofdstad Leeuwarden behoort niet voor niets tot de top twaalf van meest innovatieve steden van 2020 in Europa.

Download hier de routekaart van Vereniging Circulair Friesland