Vernuft, vindingrijkheid, slimme oplossingen: dat kenmerkt de Professional van de maand. Iedere maand wordt één van onze professionals in de spotlights gezet. Om onze waardering uit te spreken én als extra motivatie voor het goede werk dat ze doen. Deze maand: Jan-Willem Bardoel, adviseur hoogwaterveiligheid binnen de adviesgroep Water.

Wat is je functie bij Antea Group?

“Ik ben adviseur hoogwaterveiligheid binnen de adviesgroep Water. Ik adviseer met name overheden op het gebied van veiligheid bij waterkeringen. In dit vakgebied komen de werkvelden waterbouw en geotechniek bij elkaar.”

Hoe is het om adviseur te zijn?

“Super leuk! Nederland staat internationaal bekend om zijn kennis en kunde op het gebied van hoogwaterveiligheid. Het is erg mooi om hier onderdeel van uit te maken. In Nederland zijn wij goed beschermd tegen overstromingen, we hanteren een hoog veiligheidsniveau. Ook zijn we in staat om de veiligheid steeds geavanceerder te bepalen.

Er zijn de laatste jaren veel nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het werkveld geweest waardoor het zeer uitdagend is. Om de veiligheid de komende 50 jaar te garanderen, dient er een grote hoeveelheid dijkversterkingen uitgevoerd te worden. Deze grote opgave samen met de grote veranderingen op inhoudelijk vlak, zorgen ervoor dat we voor voor een mooie uitdaging staan.”

Aan welk project werk je nu en wat is er zo bijzonder aan?

“De JLD-Dijkstabilisator is een innovatie om het faalmechanisme macrostabiliteit bij dijken op te lossen. De methode biedt uitkomst wanneer aan de binnenzijde van een dijk weinig of geen ruimte beschikbaar is voor een traditionele dijkversterking met grond. Daarnaast verandert de JLD-Dijkstabilisator niks aan het aangezicht van de dijk, deze wordt namelijk aangebracht onder de grasmat van een dijk. Hiermee wordt de dijk van binnenuit versterkt.

In 2015 zijn al grootschalige bezwijkproeven uitgevoerd met de JLD-Dijkstabilisator in Purmerend. De innovatie is alleen nog niet toegepast in een bestaande dijk. Om deze reden is de pilot Watergraafsmeer nu opgestart. De JLD-Dijkstabilisator wordt voor het eerst toegepast in de Ringdijk langs de polder Watergraafsmeer midden in Amsterdam. Wij zijn nu druk bezig met het uitvoeren van proeven, het beantwoorden van onderzoeksvragen en het opstellen van het definitief ontwerp.”

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?

“Ik vind het leuk om bij Antea Group te werken omdat je veel vrijheid hebt in het werk. Je kunt heel veel kanten op. Je kunt zelf sturen in welke aspecten je wilt ontwikkelen en krijgt hierin veel vrijheid. Je kan daarnaast je eigen werktijden bepalen en hoe je jouw werk aanpakt. Ieder project is daardoor weer anders. Het spreekt mij ook erg aan dat Antea Group een ‘platte’ organisatie is. Je kan iedereen aanspreken en er is geen strikte hiërarchie in het bedrijf.”