Als invulling van de kersverse minor Bouwmanagement hebben wij twee gastcolleges gegeven aan studenten van Hogeschool Rotterdam. De Hogeschool heeft een minor opgezet waarbij meerdere lokale bedrijven een gastcollege geven over uiteenlopende onderwerpen binnen bouwmanagement. Hiermee wordt een brug geslagen tussen het onderwijs en het bedrijfsleven. Antea Group heeft meegedacht in de ontwikkeling van de minor en heeft onder andere twee gastcolleges verzorgd.

Minor Bouwmanagement

Hogeschool Rotterdam heeft begin 2020 contact gezocht met Antea Group om mee te helpen in de ontwikkeling van deze nieuwe minor. “We hebben dit initiatief met veel passie opgepakt, hetgeen geleid heeft tot deze minor. De minor bestaat uit gastlessen vanuit het bedrijfsleven, alsook ‘praktijk challenges’ en begeleiding van een groep studenten tijdens het schooljaar en op locatie”, aldus Ronald Taal, bouwmanager bij Antea Group en gastdocent. Tijdens de gastlessen van Antea Group stonden de thema’s ‘opdrachtgeverschap’ en ‘projectorganisatie’ centraal.

Praktijk challenges

Een groep van vijf studenten loopt 20 weken met onze expert mee, om te ervaren hoe het is op de werkvloer, vanuit het oogpunt van de adviseur. Bij een project rond de metamorfose van een groot winkelpark in Beverwijk kregen de studenten als eerste casus de opdracht om een globaal faseringsplan op te stellen, waarbij de omgeving (huurders en winkelende bezoekers) het minste overlast zouden ervaren van de sloop, bouw en infrawerkzaamheden. En dat zonder ook de belangen van de opdrachtgever uit het oog te verliezen

Helemaal in het begin van de minor een heel fijn eerste college, dat de basis was voor de aanpak van de rest van de minor.


Daan van Beekum
Docent Hogeschool Rotterdam

Op locatie ervaring opdoen

Ronald Taal begeleidt de studenten tijdens de schoolperiode. De studenten komen op locatie, zodat ze de uitvoering van het project kunnen volgen en de verschillende vraagstukken die tijdens de uitvoering van het project naar voren komen, kunnen oplossen. Zowel Hogeschool Rotterdam als Antea Group zijn van mening dat de studenten op deze manier veel kennis opdoen over hoe het er in de praktijk aan toe gaat én de theorie die ze leren kunnen toepassen.

Aansluiting onderwijs bij bedrijfsleven

“Het belangrijkste is dat de studenten praktijkinzicht krijgen en dat ze weten wat het vak bouwmanagement inhoudt. Ervaring leert dat als de studenten in het bedrijfsleven actief deel gaan nemen, zij soms voor verrassingen komen als het gaat om verwachtingen en realiteit. Met deze minor overbruggen Hogeschool Rotterdam en Antea Group dit gat tussen school en bedrijfsleven,” stelt Ronald. De eerste ervaringen zijn enorm positief, van zowel de docenten, adviseurs als ook de studenten. De samenwerking tussen Hogeschool Rotterdam en Antea Group biedt dan ook mogelijkheden voor uitbreiding en meer mooie ontwikkelingen op dit terrein.