Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling, houden water vast, zorgen voor koolstofopslag en spelen een belangrijke rol in behoud van biodiversiteit. Reden temeer om ervoor te zorgen dat er steeds opnieuw rekening mee gehouden wordt. Antea Group kan daarbij helpen. Samen met onze collega’s uit België werkten we aan het bomenportaal. Een toolkit die de ruimtelijke en cijfermatige rol van bomen makkelijker en overzichtelijker in beeld brengt.

Bomenplan, klimaatstudies en inrichtingsplannen

Zo geeft het bomenportaal inzicht in de maatschappelijke meerwaarde die bomen vervullen en helpt het klimaat als thema vroeg in het proces mee te nemen, bijvoorbeeld bij de opmaak van een bomenplan, klimaatstudies en inrichtingsplannen.

Via de toolkit kan je vanuit een analyse een gepaste strategie bepalen door het beantwoorden van vragen zoals ‘welke rol spelen de aanwezige bomen vandaag al in klimaatadaptatie’ en ‘waar zijn nieuwe, extra of andere soorten bomen aangewezen’. Het bomenportaal is enerzijds een strategisch instrument dat ingezet kan worden bij de vorming van een beleids- of inrichtingsvisie m.b.t. het bomenbestand. Anderzijds kan de bomentool ook in concrete ontwerpcases toegepast worden. Zo kan hij helpen bij het maken van boomsoortkeuzes bij pakweg de heraanleg van een wijk.

Innovatie in de praktijk

We hebben hem voor de eerste keer succesvol uitgetest in pilotgemeente Dilbeek (België) tijdens de opmaak van het bomenbeleids- en beheerplan. Onder toeziend oog van een internationaal team van experten met specialisaties in ecologie, data-driven design & engineering, urban planning en IT. Het bomenportaal brengt de klimaatwaarde van de aanwezige bomen op een projectlocatie in een virtuele omgeving in kaart. Met resultaat: we zijn genomineerd voor een Climate Proof Award!

Het bomenportaal is als instrument breed toepasbaar en zal ingezet worden in Vlaanderen en Nederland. Zo bouwen we steeds verder aan een klimaatbestendige samenleving en leefbare steden.