Barneveld is een ambitieuze gemeente die stappen wil zetten in datagedreven werken. Daarnaast wil de gemeente de toepassing van Basisregistratie Ondergrond-data promoten. Een ideaal vertrekpunt om een use case te bouwen rondom BRO-gebruik in een actuele opgave: de energietransitie. Mede dankzij de BRO Toolbox hielpen wij de gemeente hiermee op weg.  

Basisregistratie Ondergrond en energietransitie

De energietransitie is een opgave waarmee Barneveld volop bezig is. Eén van de onderdelen hiervan is de aanleg van tientallen warmte koude opslagen (WKO). Maar welke locaties zijn hiervoor geschikt? En waar moet je zoal rekening mee houden? Van grondwaterstanden, bodemopbouw tot mogelijke verontreinigingen: ondergronddata is van groot belang in deze opgave. Om kansen en risico’s te verkennen, slimmere keuzes te maken en beter samen te werken.

BRO Toolbox

Om in deze casus tot een datagedreven aanpak te komen, hebben we voor de gemeente Barneveld de BRO Toolbox ingezet. Deze Toolbox laat organisaties op een laagdrempelige manier kennismaken met integraal werken in een datagestuurde aanpak. Adviseur Caroline de Haan: ‘Het laat je niet alleen zien hoe waardevol BRO-data in actuele ruimtelijke vraagstukken is, het laat je ook ervaren hoe je met elkaar tot een succesvolle datagestuurde aanpak komt.’  

Datagestuurd werken

Voordat de gemeente met de BRO-Toolbox aan de slag ging, werd in een werksessie de opgave benoemd en vastgesteld welke data daarvoor relevant zijn. Vervolgens werd met in- en externe stakeholders (waaronder de Omgevingsdienst) de opgave integraal benaderd via een informatieanalyse. De Haan: ‘We hebben onderzocht hoe we data bij-elkaar kunnen krijgen en verbinden. Een hele klus om die puzzel te leggen. Te meer omdat meerdere organisaties voor het eerst met elkaar om tafel zaten.’

3D-viewer: data visualiseren

Tot slot werd een 3D-viewer – een onderdeel van de Toolbox - ingezet. De Haan: ‘Door data te visualiseren zie je de meerwaarde ervan: hoe beter je de ondergrond in beeld hebt, des te beter de keuzes die je op voorhand maakt. Dit inzicht zorgde niet alleen voor enthousiasme, het maakte alle betrokkenen bewust hoe belangrijk het is om – voor jezelf en de ander – de BRO goed in te bedden. Hiermee is de Toolbox een promotor van het gebruik van BRO-data én een tool om samen te oefenen met een datagestuurde aanpak.’