Vanwege toenemende drukte op de Noordzee, verwacht de Rijksoverheid dat er steeds vaker een beroep zal worden gedaan op de inzet van de bekende, gele helikopters van de SAR (Search and Rescue). Voor het Nederlandse deel van de Noordzee geldt de norm dat zo’n reddingshelikopter binnen 90 minuten aanwezig moet zijn om tot zestien personen te kunnen redden van een schip of platform. Maar voldoet die zorgnorm nog wel, met de toenemende activiteit op zee? Uit de beleidsevaluatie door Antea Group kan geconcludeerd worden dat dit het geval is.

Beleidsevaluatie voor Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

De beleidsevaluatie is door Antea Group opgesteld in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Met als centrale vraag: “Voldoet de huidige geformuleerde Zorgnorm Helikopter Inzet SAR zodat er sprake is van een adequate reddingseenheid?” Voor een antwoord op deze vraag onderzochten we zowel de aanwezige literatuur als de incidenten in het verleden. Ook keken we naar kwaliteitsaspecten en risico’s, zoals bijvoorbeeld de opkomst van windinstallaties op zee. Tot slot ontbrak ook een verificatie met het buitenland niet.

Norm baseren op vertrektijd

Het rapport geeft een aantal aanbevelingen. De belangrijkste is dat we aanbevelen om de zorgnorm zoals die nu geldt voor de opkomst ter plaatse binnen 90 minuten los te laten. Baseer de norm op de vertrektijd (‘notice’) van de helikopter. Hierdoor wordt de norm meer ingericht op het overal zo snel mogelijk komen. Inmiddels is in de nieuwe contract-uitvraag de notice-tijd volgens de door ons aanbevolen definitie gesteld op 20 minuten.

Behandeling in de Tweede Kamer

Binnen de vaste commissie voor Infrastructuur en Waterstaat hebben verschillende kamerfracties inmiddels vragen over haar brief en het rapport voorgelegd aan de minister. Deze vragen gaat het ministerie nu beantwoorden. We zijn trots op ons geleverde werk en staan klaar om meer van zulke mooie projecten op te pakken en succesvol af te ronden.