Bij de aanleg van fietspad F441 in de Krimpenerwaard is voor het eerst in Nederland bodemstabilisatie uitgevoerd met het Allu Stabilisatie-systeem. Dit systeem minimaliseert het gebruik van grondstoffen en transport. Resultaat is een snelle werkwijze, minder CO2 uitstoot, minder schade aan lokale wegen en een beperking van overlast voor de omgeving.

Bindmiddel met cement

Het Allu Stabilisatie-systeem bestaat uit een bindmiddel dat – met een speciale mengarm op een kraan – wordt gemengd door de bestaande bodem. Dezelfde dag wordt antiworteldoek aangebracht met daarop menggranulaat. Het bindmiddel bestaat in hoofdzaak uit cement met, afhankelijk van de grondsoort, een toevoeging zoals kalk en gips.

Wat is Allu Stabilisatie?

  • Voorkomen van verzakking, ideaal voor slappe (veen)bodems;
  • Bestaat uit een bindmiddel dat wordt gemengd door de bodem;
  • Toepasbaar voor o.a. fietspaden, wegen, parkeerterreinen, bouwterreinen, dijken en damwanden;
  • Minimaliseert het gebruik van primaire grondstoffen;
  • Snelle werkwijze met onder andere CO2-reductie.

Behoud van grondeigenschappen

De mate van menging is met een computer gemonitord. Het bindmiddel gaat een chemische reactie aan met het veen en na circa 28 dagen is een voldoende uitharding bereikt. De eigenschappen zijn afhankelijk van de bodem en de hoeveelheid bindmiddel die wordt toegevoegd. In dit project kreeg het veen een leemachtige structuur, maar behoudt het de eigenschappen van grond: waterdoorlatend, geschikt voor begroeiing en bewerkbaar.

Toepasbaarheid Allu Stabilisatie

Allu Stabilisatie is ontwikkeld in Finland en inmiddels in meer dan 18 landen toegepast. Het systeem is breed inzetbaar: onder fietspaden, wegen, parkeerterreinen, bouwterreinen ter reductie van zettingen, als stabilisatie van dijklichamen en grote ophogingen, ontlasting van damwanden en bestaande kademuren en onder kabels en leidingen. Door te werken met gebiedseigen materiaal wordt de hoeveelheid transport sterk beperkt en daarmee ook de CO2-productie.

Bekijk het artikel in Land & Water