De Esri GIS Conferentie is het grootste, jaarlijkse GIS-evenement in Nederland. De Esri GIS Conferentie vindt dit jaar plaats op woensdag 20 en donderdag 21 september in Rotterdam. 

Tijdens de conferentie worden concrete toepassingen en innovaties vanuit diverse werkvelden gepresenteerd. Kom meer te weten over de nieuwste GIS-ontwikkelingen, leer van andere organisaties en ontmoet vakgenoten.

Innoveren binnen de ingenieurswereld

Binnen ingenieurs- en adviesbureau Antea Group Nederland innoveert Antea Group over een drietal assen. Binnen elk project wordt een unieke oplossing bedacht voor het probleem van de klant en daarvoor worden de nieuwste technologieën ingezet.

Uitdagingen als klimaatverandering, energietransitie, circulariteit en de grote vervangingsopgave kunnen alleen maar door een innovatieve en integrale aanpak opgelost worden. En daarnaast moet Antea Group ook als bedrijf transformeren van een traditioneel ingenieurs- en adviesbureau naar een moderne diensten- én productenorganisatie. Met enkele sprekende voorbeelden wordt de huidige status gepresenteerd.

Harmen Tjeerdsma - Manager Innovatie & ICT

Harmen is een 55-jarige Fries die in Drenthe woont en gek is van korfbal, tuinieren, fietsen, Coldplay en recreëren op of aan het water. Na de HEAO-BI opleiding is hij terecht gekomen in de wereld van de ingenieurs van Antea Group Nederland.

Als manager Innovatie & ICT koppelt hij in tijden van digitaal transformeren de slimme ideeën van de adviseurs en ingenieurs van Antea Group aan de onbeperkte mogelijkheden van ICT. Daarnaast is hij als Chief Information Security Officer eindverantwoordelijk voor het operationeel houden van het ISMS.

Harmen zal de presentatie verzorgen samen met Ruben Remmerts. Ruben is senior adviseur Innovatie & ICT.