Slim voorSORteren op een succesvolle transitie

Regeren is vooruitzien. En dit geldt zeker voor de transitie naar de Samenhangende Objecten Registratie (SOR). Want, de SOR vormt straks het datafundament van elke overheidsorganisatie. Dit wil je goed regelen. Zeker omdat de SOR enorme impact heeft op jouw data, werkprocessen en ICT. Een groot deel van jouw organisatie moet hiermee aan de bak. Met het SOR-kennispakket sta je nu alvast uitstekend voorgeSORteerd.

Meld je nu aan

Wat is de SOR?

Overheden zijn voor hun data nu nog aangewezen op de Basisregistraties. Ooit zijn deze gescheiden van elkaar ontstaan. Hierdoor staan gegevens over hetzelfde object verspreid over verschillende registraties. Dit maakt het beheer en gebruik ervan complex. De komst van de SOR zorgt voor eenduidige datasets, gestandaardiseerde werkprocessen én breder gebruik.

Nu voorSORteren, winst voor later

De komst van de SOR is een ingrijpende operatie. En daar kun je maar beter vroeg genoeg mee beginnen. Want, wie zich nu organisatie-breed voorbereid, kan gericht toewerken naar die transitie. De kennisvoorsprong die je opbouwt, kun je nu alvast benutten door slimmere keuzes en investeringsafwegingen te maken én verbinding te leggen met de betrokken collega’s.

Hét SOR-kennispakket voor de hele organisatie

De SOR is zeker geen ‘dingetje voor de collega’s van IT of data’. De impact van de SOR is vele malen breder. Daarom bieden wij je een kennispakket dat deze transitie vanuit verschillende kanten belicht. Denk aan webinars voor kwartiermakers en bestuurders. Of workshops rondom specifieke thema’s zoals ‘Bebouwing’ en ‘Verharding, Groen en Water’.

De Inhoud van het SOR-kennispakket

Workshop Introductie SOR

Wat is het doel van de SOR, hoe ziet de SOR eruit, wat betekent dit voor organisaties en hoe pak je dit aan? De introductieworkshop Samenhangende Objectenregistratie biedt je op hoofdlijnen inzicht in de SOR en de opgave die het met zich mee brengt.


Doelgroep: informatiemanagers, projectleiders, beheerders en verantwoordelijken voor de bij de SOR betrokken registraties.

Data en tijd:

  • 15 juni 2023 9:00 uur tot 12:00 uur
  • 9 november 2023 9:00 uur tot 12:00 uur


Kosten: € 345,-

​​​​​​​Workshop Bebouwing

De komst van de SOR heeft gevolgen voor de registratie van bebouwing zoals nu in de WOZ en BAG. Wat gaat er straks wezenlijk veranderen? Hoe kun je nu alvast starten en welke tools heb je hierbij nodig?

Doelgroep: beheerders en coördinatoren Belastingen, WOZ of BAG. Basiskennis over de SOR, bijvoorbeeld opgedaan in de workshop introductie SOR is aanbevolen.

Datum en tijd:

  • 3 oktober 2023 van 13:00 uur tot 16:00 uur


Kosten: € 395,-

Workshop Verharding, Groen en Water

De komst van de SOR betekent ook iets voor de BGT en de BOR . Maar, wat gaat er veranderen, wat doet dit met je data en hoe ga je die SOR vullen? 

Doelgroep: beheerders en coördinatoren BGT en BOR. Basiskennis over de SOR, bijvoorbeeld opgedaan in de workshop introductie SOR is aanbevolen.

Datum en tijd:

  • 12 oktober 2023 van 9:00 uur tot 12:00 uur


Kosten: € 395,-

Workshop SOR en Geometrie

In de huidige basisregistraties wordt de geometrie van de objecten als een punt, lijn of vlak afgebeeld (2D). In het conceptuele model van de SOR wordt het geometrisch voorkomen van sommige objecten vastgelegd in de vorm van 3D volumes en sommige andere objecttypen als vlakken met een bepaalde hoogteligging (2,5D).
Wat betekent dit inhoudelijk voor je dataset, hoe bouw je deze op, hoe borg je dat in je processen en hoe maak je optimaal gebruik van deze nieuwe dataset? In deze workshop krijg je uitleg en ervaar je waar de uitdaging voor jouw organisatie ligt.

Doelgroep: beheerders van (geometrie van) de huidige registraties en de toekomstige SOR. Basiskennis over de SOR, bijvoorbeeld opgedaan in de workshop introductie SOR is aanbevolen.

Datum en tijd:

  • 23 november 2023 van 9:00 uur -12:00 uur


Kosten € 395,-

Vragenuurtjes

Je krijgt toegang tot meerdere vragenuren die we rondom de SOR organiseren. Tijdens deze sessies kun je jouw vragen en knelpunten voorleggen aan één van onze SOR-experts.

Doelgroep: deelnemers van een workshop.

Data en tijd:

  • 27 juni 2023 van 14:00 uur tot 15:00 uur
  • 21 november 2023 van 14:00 uur tot 15:00 uur