Hoeveel geluid er op omgeving als gevolg van wegen, spoor of industrie mag heersen, is in regels en vergunningen vastgelegd. Maar hoe pas je nu deze regels op de juiste manier toe en maak je de juiste afwegingen bij het verlenen van de omgevingsvergunning? Op welke wijze beoordeel je of akoestische rapporten juist zijn opgesteld of bepaalde ruimtelijke ontwikkelingen of bedrijfsactiviteiten mogelijk zijn?

Dit is een enorme uitdaging waarbij de afweging van verschillende belangen moet worden gemaakt. En dan komt er ook nog een nieuwe wet, namelijk de Omgevingswet.

Meld je nu aan

Geluid in balans

In deze basiscursus geluid leer je wat geluid is, wat de effecten van geluid zijn op de leefomgeving, hoe je geluid afweegt in de praktijk waarbij economie en gezondheid in balans moeten zijn.

We hebben de cursus opgedeeld in een basiscursus en aparte modules. Gedurende deze cursus komende de volgende thema’s aan bod bij de basiscursus:

 • Grondbeginselen van geluid
 • Geluidoverdracht
 • Geluideffecten op de leefomgeving
 • Rekenen met geluid
 • Geluid in de omgevingsvergunning
 • Wet- en regelgeving geluid in relatie tot de Omgevingswet

 

Desgewenst kan de cursus uitgebreid worden, geheel afhankelijk van de cursusbehoefte, met de volgende modules:

 • Wegverkeerslawaai
 • Industrielawaai
 • Railverkeerslawaai
 • Meten van geluid
 • Handhaving van geluid
 • Soundscape (beleving van geluid)
 • Geluid in bestemmingsplannen
 • Verdiepingsslag Omgevingswet

Voor wie is de cursus bedoeld?

Voor startende medewerkers op het gebied van geluid in de functie: Adviseurs, beleidsmakers, planologen, stedebouwkundigen, medewerkers RO of Milieu, vergunningverleners, handhavers. De basiscursus bestaat uit een webinar van 3 uur. De kosten voor de basiscursus bedragen € 295,- per persoon. De modules worden in webinars van 2 uur per onderwerp gegeven. De kosten per module bedragen € 195,- per persoon.

Data en tijden:

 • 28 juni van 14:00 – 17:00
 • 23 augustus van 14:00 – 17:00
 • 27 september van 14:00 – 17:00
 • 25 oktober van 14:00 – 17:00
 • 29 november van 14:00 – 17:00