Op het gebied van geluid voor (her)ontwikkeling van bouwlocaties bieden we twee cursusmodules aan. Je kunt aan één of beide deelnemen. De eerste module biedt basiskennis over geluid en realisatie van o.a. woningen. In de tweede module behandelen we de realisatie van bedrijven(terreinen) en gemengde bestemmingen.

Module 1 basiskennis geluid en realisatie woningen e.d.
In deze cursus geven wij je de basiskennis van geluid die benodigd is om o.a. woningen, scholen of ziekenhuizen te realiseren. Tevens nemen wij je mee in de wetten en regels voor de verschillende geluidthema’s:

 • Wegverkeer
 • Railverkeer
 • Vliegverkeer
 • Industrie

Module 2 realisatie bedrijven en gemengde bestemmingen
Tevens bieden wij een separate module aan voor de realisatie van bedrijven of bedrijventerreinen of gemengde bestemmingen. Reden dat we een separate module voor hebben opgezet is dat bij de realisatie van bedrijven een andere invalshoek geldt. Bedrijven veroorzaken nu net geluid naar de omgeving terwijl bij de realisatie van geluidgevoelige gebouwen juist bescherming tegen geluid het uitgangspunt is.

Meld je nu aan

Voor wie is de cursus bedoeld?

De cursus is geschikt voor ontwikkelaars, stedenbouwkundigen en adviseurs en beleidsmakers van de afdeling ruimtelijke ordening van gemeenten en provincies.

In de cursus bespreken we:

 • Inleiding en grondbeginselen van geluid;
 • Overdracht van geluid;
 • Effecten van geluid (cumulatie, hinder);
 • Wet- en regelgeving geluid (Wet geluidhinder, Activiteitenbesluit, Wet milieubeheer, Bouwbesluit, Omgevingswet, ruimtelijke ordening)
 • Toepassing in de praktijk (inpassing nabij geluidbronnen, herbestemmen/transformatie, warmtepompen);
 • Hoe krijg je meer inzicht aan de voorkant op haalbaarheid van een onderzoekslocatie
 • Rekenen met geluid (a.d.h.v. casussen);
 • Huiswerkopdracht tussen de twee cursusmomenten van module 1.

In module 1 ligt de focus op geluidgevoelige bestemmingen zoals woningen. In module 2 behandelen we bedrijvigheid en gemengde bestemmingen.

Cursusduur en informatie:

Na afloop ontvang je de presentatie als naslagwerk. Tevens bestaat de mogelijkheid om casussen in brengen.

De cursus bestaat uit twee modules:

 • Module 1:  basiskennis geluid en realisatie woningen, scholen of ziekenhuizen ed. 2x 2uur, totaal € 300,- per deelnemer
 • Module 2: realisatie industrie en gemengde bestemmingen 2 uur, € 150,- per deelnemer

Data

De cursusdata zijn als volgt:

 • Module 1: 17 juni en 24 juni van 14:00 – 16:00
 • Module 2: 1 juli van 14:00 – 16:00
 • Module 1: 26 augustus en 2 september van 14:00 – 16:00
 • Module 2: 9 september van 14:00 – 16:00
 • Module 1: 7 oktober en 14 oktober van 14:00 – 16:00
 • Module 2: 28 oktober van 14:00 – 16:00
 • Module 1: 4 november en 11 november van 14:00 – 16:00
 • Module 2: 18 november van 14:00 – 16:00
 • Module 1: 2 december en 9 december van 14:00 – 16:00
 • Module 2: 16 december van 14:00 – 16:00