Bodemverontreiniging beperkt zich niet tot locaties van zware industriële activiteit of stoffen als PFAS. Neem de voortuinen van twee woningen in Drenthe, waar Antea Group onlangs een bodemsanering vanwege verontreiniging door benzeen van begin tot eind heeft begeleid. Vanwege de aard van de verontreiniging en de locatie van de werkzaamheden – letterlijk vlak voor de gevel van beide panden – waren vakmanschap en innovatieve techniek onmisbare elementen bij het klaren van de klus.