Recente berichten in de media over PFAS in eieren van hobbykippen leidden tot een storm aan verontruste reacties. De concentratie van de giftige stof PFAS zou te hoog zijn op meerdere plekken in het hele land. Hoe veilig is het nog om de eieren van je eigen kippen te eten? En hoe zit het precies met het PFAS-gehalte in andere gewassen? Antea Group helpt: wij kunnen je namelijk uitsluitsel geven over het PFAS-gehalte in je eieren.

PFAS in eieren: hoe zit het ook alweer?

Afgelopen maand meldde de NOS dat het RIVM sterk verhoogde PFAS-waardes in eieren van hobbykippen rondom het bedrijf Chemours in Dordrecht heeft vastgesteld. Ook in andere provincies, van Friesland tot Limburg, werden hoge concentraties van deze giftige stof gemeten. De berichtgeving ontketende dan ook een grote stroom verontruste reacties en bezorgde vragen. Is het nog wel veilig om eieren langs de weg te kopen? Kan ik de eieren van mijn kippen nog met een gerust hart eten? En hoe zit het eigenlijk met PFAS in andere gewassen?

Zorgen over PFAS ‘heel begrijpelijk’

De speculatie dat het onmogelijk zou zijn om het PFAS-gehalte te meten, wakkerde de onrust alleen maar verder aan. Ten onrechte, want bij Antea Group kunnen we de hoeveelheid PFAS in je eieren wel degelijk voor je meten. Ivar Lanting is één van de specialisten die namens Antea Group bij dit project betrokken is. “Het is heel begrijpelijk dat mensen zich zorgen maken over de voedselveiligheid van hun eieren. Wij willen die mensen graag helpen door hen duidelijkheid te geven over het PFAS-gehalte in de eieren van hun hobbykippen. Dat doen we door in het laboratorium monsters te nemen van zes eieren.”

Of je nu vier kippen in je achtertuin hebt lopen of een hobbyboer bent met een herenboerderij met 250 kippen: iedereen die het PFAS-gehalte in zijn eieren wil laten meten, kan hiervoor bij ons terecht.


Ivar Lanting
Senior adviseur Milieu & Energie Zuid

Geen minimum aantal kippen

Ivar benadrukt dat het niet uitmaakt hoeveel kippen iemand heeft. “Of je nu vier kippen in je achtertuin hebt lopen of een hobbyboer bent met een herenboerderij met 250 kippen: iedereen die het PFAS-gehalte in hun eieren wil laten meten, kan hiervoor bij ons terecht”, aldus Ivar. Mensen die hun eieren willen laten onderzoeken, krijgen daarbij ook een aantal vragen over de leefomgeving van de kippen. “We doen gericht en zorgvuldig onderzoek om te kijken of er verbanden bestaan tussen bepaalde omstandigheden en het PFAS-gehalte”, licht Ivar toe.

Besmetting vaak via voer of leefomgeving

Op de vraag hoe kippen PFAS binnen kunnen krijgen, wijst Lanting het voer en de leefomgeving aan als de twee belangrijkste veroorzakers. “PFAS zit verwerkt in veel producten, waaronder dierenvoeding, en kan ook neerkomen door atmosferische depositie.” Dat laatste gegeven voedt ook de mogelijkheid dat dit PFAS-probleem wel eens veel breder zou kunnen spelen dan alleen binnen de context van hobbykippen.

“Als PFAS via de bodem of het grondwater bijvoorbeeld in een moestuin terechtkomt, zouden ook andere gewassen ermee besmet kunnen raken. We doen daar op dit moment al onderzoek naar en kunnen, als dat relevant is, ook andere gewassen controleren op PFAS”, sluit Ivar af.

PFAS in eieren meten: zo doen we dat

Wil je ook graag weten of er PFAS in de eieren van je hobbykippen zit? Antea Group helpt je graag. Als je eenmalig zes eieren van je hobbykippen bij één van onze locaties bezorgt (of ze naar ons opstuurt), verzenden wij de eieren naar het laboratorium en waarborgen we dat daar de juiste monsters worden genomen. Vervolgens toetsen we de uitkomst aan de EFSA-normen en koppelen we de conclusies aan je terug. Zo weet je precies of je de eieren van je hobbykippen kunt blijven eten.

Vul het formulier in en laat jouw kippeneieren testen op PFAS

Houd er rekening mee dat de kosten van dit onderzoek € 585,- bedragen, incl. BTW.