De afgelopen jaren is het beheer van de openbare ruimte ingrijpend veranderd. Het gaat niet meer zozeer over het technisch beheren van de openbare ruimte, maar om het leveren van een bijdrage aan een vitale en sociale leefomgeving. Bestuurders stellen doelen vast ten aanzien van thema’s als mobiliteit, gezondheid en fysieke beweging, klimaat, milieu en infrastructuur. “De thema’s in onze leefomgeving hebben meer met elkaar te maken dan ooit. Als beheerders van de openbare ruimte hebben we hierin een belangrijke spilfunctie.”

Dit artikel verder lezen?

Dat kan via deze link naar Biind magazine 9-2021