Naris en Antea Group slaan de handen ineen met een uniek samenwerkingsverband. Naris als specialist in Governance, Risk & Compliance (GRC) software en risicomanagement-training en Antea Group als specialist in duurzame oplossingen voor onze leefomgeving. De samenwerking start bij een grote gemeente met het project ‘Resultaatgericht werken’. Antea Group en Naris helpen deze gemeente met onderzoeken, ontwerpen, rekenen, organiseren en zijn betrokken bij de uitvoering van projecten. Met een groot risicomanagement-trainingsprogramma binnen een grote gemeente, ligt er een mooie basis voor verdere samenwerking.

De samenwerking met Naris start direct met een uitdagend project. Met onze gezamenlijke kennis en expertise zal dit resulteren in mooie resultaten voor deze gemeente.


Natasha Weitenberg
Businesslijndirecteur Contracten & Vergunningen

Project Resultaatgericht werken bij een grote gemeente

Deze gemeente opereert in een snel veranderende omgeving met een grote complexiteit. Dat vraagt om een verantwoordelijke, flexibele overheid die luistert, handelt en levert. De gemeente moet dus in staat zijn snel, wendbaar en adequaat in te spelen op wat de stad dagelijks vraagt. Zowel grootstedelijk als in de buurt. Hun doelstelling is om een effectieve overheid te zijn die verantwoordelijkheid neemt maar ook burgers en ondernemers de ruimte geeft om te groeien.

Om dat goed te kunnen doen hebben ze de beste mensen nodig. Dat is geen gemakkelijke opgave, mede door de diversiteit in het werk, een aantrekkende arbeidsmarkt, schaarste aan jong talent en de ontwikkelingen op het gebied van digitalisering. Door middel van een online basis trainingsprogramma risicomanagement en het ontwerpen van verdiepingstrainingen, helpen wij hier adequaat op in te spelen. Zo vergroot de gemeente de kennis rondom risicomanagement.

De kennis van Antea Group heeft enorme potentie. Ons doel is om deze te ontsluiten voor veel organisaties en voor Antea Group zelf.


Robert 't Hart
Directeur Naris

Samenwerking Naris

Een uniek samenwerkingsverband waar kennis en software op het gebied van (project) risicomanagement wordt samengebracht. Het strategische doel is het beschikbaar stellen van een actuele risico-informatiekennisdatabase. Hiermee worden opdrachtgevers in staat gesteld om op een efficiënte manier risicomanagement vorm te geven binnen hun projecten. Door de handen ineen te slaan is binnenkort de meest moderne tooling voor data-analyse beschikbaar.