Vernuft, vindingrijkheid, slimme oplossingen. Elke dag zetten wij ons talent en onze kennis in om de projecten tot een goed einde te brengen. Het is vaak werk achter de schermen. Niet altijd zichtbaar, wel onmisbaar. Wij vinden het vaak niet meer dan normaal, gewoon goed werk afleveren. Maar eigenlijk is het best bijzonder. En wij zijn trots op deze topprestaties! Om onze ingenieurs en adviseurs wat meer in de spotlights te zetten, maken we iedere maand een Antea Group Professional van de maand bekend.

Senior adviseur Beheer

Deze maand feliciteren we Ton Lesscher als professional van de maand september. Ton is adviseur Beheer binnen de businesslijn Data & Realisatie met als standplaats Almere. 

Businesslijndirecteur Léon Verhoeven: “Ton is een veelzijdig adviseur binnen het domein van Beheer openbare ruimte, hij wordt enorm gewaardeerd door zowel klanten als collega's.

Wat is je functie bij Antea Group en hoe lang werk je al bij ons?

Ik ben op 1 november 2006 in dienst gekomen bij wat toen heette de businessgroep Ruimtelijk beheer. Op dit moment ben ik Senior adviseur binnen de adviesgroep Beheer. Binnen deze functie voer ik veelal de rol van projectleider uit. Dagelijks adviseer, coach en train ik gemeenten, waterschappen, aannemers en private partijen in hun vraagstukken rond het beheer van de leefomgeving. Daarnaast ben ik actief als trainer binnen onze Antea Group Academy en verzorg ik de trainingen Effectief communiceren, Projectsturing en de tweede onboardingdag van nieuwe collega’s. Ook draag ik bij aan het ontwikkelen, boeien en binden van collega’s in mijn adviesgroep.

Ton zet zich met veel energie in om zijn collega's en daarme Antea Group nog beter en professioneler te maken. Binnen zijn vakgebied maar ook als trainer van de AG Academy.


Léon Verhoeven
Businesslijndirecteur Data & Realisatie

Hoe is het om adviseur te zijn?

Het is ontzettend leuk om adviseur te zijn. Elke dag is weer anders. Klanten, projecten en vraagstukken zijn nooit hetzelfde. Dat maakt dat ik al vijftien jaar in veel dynamiek mijn adviseursfunctie kan uitoefenen. Het uitdagende van adviseur zijn vind ik dat je altijd en in elk project bezig bent om vraag-aanpak-product goed op elkaar afgestemd te hebben. Dat lijkt gemakkelijker dan het is. In de praktijk maakt dit mijn rol ook wel complex, want je moet je directie, opdrachtgever, projectteam en vooral ook jezelf tevreden houden. Leveren wat je hebt afgesproken én wat is gevraagd. Dat geeft dynamiek en al vijftien jaar plezier en uitdaging als dit toch weer lukt. Continue aandacht voor V²: vak én vaardigheid.

Aan welk project werk je nu?

Ik werk op dit moment aan diverse projecten. Om een actuele uit te lichten, noem ik de gemeente Raalte. In Raalte leid ik nu drie projecten tegelijk. Met een team van collega’s begeleiden wij bij het inspecteren van het groen in de gehele gemeente om de kwaliteit, kwantiteit en kansen voor bijdragen voor groen aan maatschappelijke thema’s in beeld te brengen. Het tweede project is om met dit als basis de vertaling te maken naar een groenvisie en vertaling naar strategieën voor de beheeruitvoering buiten, onder de noemer van een beheerplan toekomstbestendig openbaar groen. Het derde project is om voor een tiental assets in de buitenruimte bondige samenvattende beheerplannen in de vorm van assetsheets op te stellen. Voor bestuur, beheerder en gebruikers van de openbare ruimte wordt zo kernachtig en begrijpelijk duidelijk wat we buiten kunnen verwachten. Het beheerplan toekomstbestendig openbaar groen gaan we dan dus ook nog vertalen naar een samenvattende assetsheet. Zo zie je dat alles op elkaar ingrijpt. Dit alles doen we onder de noemer om Raalte de ontwikkelslag van beeldgestuurd naar effectgestuurd beheer te laten maken. Niet het onderhoudsplaatje is leidend (beeld) maar wat gewenst is dat buiten bereikt wordt (effect). Dit is dus veel breder dan alleen onderhoud. Het betreft ook de inrichting en het gebruik.

Ik krijg bij Antea Group de kans om het mooie beheervak inhoudelijk verder door te ontwikkelen.


Ton Lesscher
Senior adviseur Beheer

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?

Antea Group biedt mij volop de ruimte en de kansen om wat ik hierboven vertelde te kunnen uitvoeren. Om zo de klant verder te helpen in zijn opgave, maar ook om het vak van beheer van de leefomgeving verder door te ontwikkelen. Waar we als beheervak in de jaren tachtig en negentig frequentiegestuurd onderhoud ontwikkelden, ontwikkelden we in de afgelopen twintig jaar het beeldgestuurd onderhoud. Met de grote maatschappelijke opgaven van nu moeten we laten zien dat assetbeheer bijdraagt aan deze maatschappelijke opgaven. Dus onderhoud is geen kostenpost, maar een investering om opgaven als klimaatadaptatie, gezondheidsbevordering, leefbaarheid, biodiversiteit, toerismebeleving, ondernemersklimaat e.d. te realiseren. Opnieuw dus veel breder dan alleen onderhoud. Met beheer heb je overal invloed op: inrichting, gebruik én onderhoud! Ik krijg de kans het mooie beheervak inhoudelijk verder door te ontwikkelen, met daarnaast het doorontwikkelen op benodigde vaardigheden (V²). Hierdoor kan ik naast mijn inhoudelijke rol, ook mijn rol als trainer en coach goed inzetten in projecten met klanten én het boeien en binden van collega’s.