Voor de periode 2019/2020 hebben we een partnerovereenkomst gesloten met de Vereniging Nationale Monumentenorganisatie (NMO). Deze organisatie heeft tot doel het versterken van de samenwerking tussen organisaties die monumenten beheren.

Werkzaamheden bij monumenten

Antea Group heeft veel specifieke kennis over de benodigde processen en werkzaamheden bij monumenten. Zoals restaureren, in standhouden en transformeren. Mooie voorbeelden van projecten zijn de restauratie van de Domtoren in Utrecht, de restauratie van de Cuneratoren in Rhenen en de advisering rondom Paleis Het Loo.

We dragen als partner graag ons steentje bij aan het ontwikkelen en toepassen van duurzame en integrale oplossingen in de leefomgeving. We zijn dan ook blij met dit partnerschap en ondersteunen NMO onder andere bij het digitale Nationaal Monumenten Portaal. Kijk voor meer informatie op nationaalmonumentenportaal.nl.

Vereniging nationale monumentenorganisatie

De NMO versterkt de samenwerking tussen organisaties door de kennis en expertise in het Nederlandse monumentenveld te verenigen, monumenten te verwerven en op een duurzame manier onder te brengen en door nieuwe vormen van dienstverlening beschikbaar te stellen.