Momenteel wordt 90 procent van alle huizen in Nederland verwarmd met behulp van aardgas. We zijn daardoor als land afhankelijk van (commerciële) energiebedrijven en schommelende gasprijzen. De overheid is daarom gestart met proefboringen naar aardwarmte, voor de duurzame verwarming van woonwijken. In Amstelland is één van de boorlocaties aangelegd. Antea Group is nauw betrokken bij dit project: van vooronderzoek tot realisatie. Op woensdag 15 november werd dit project bezocht door Zijne Majesteit de Koning, vanwege het 50-jarig bestaan van opdrachtgever EBN (Energie Beheer Nederland).

Aardwarmte: van vooronderzoek tot realisatie

Zo verzorgden wij onder andere het cultuurtechnisch bodemonderzoek, geohydrologisch onderzoek, grondmechanisch onderzoek en ontwerp van de locatie met constructieberekeningen. Daarnaast realiseerden wij de tijdelijke locatie: het bouwrijp maken, fundatie met heipalen, prefab boorkelder, torenfundatie (beton) en een folieconstructie rondom met Ferex platen. Na afloop verzorgen wij het opruimen van de locatie met cultuurtechnisch herstel in de oorspronkelijke staat.

Boorlocatie Ouder-Amstel

Er is door onze opdrachtgever EBN gekozen voor Ouder-Amstel voor een eerste onderzoeksboring in het SCAN programma. Op deze locatie zijn namelijk meerdere lagen aanwezig waaruit mogelijk aardwarmte gewonnen kan worden. Bovendien is het een gebied met veel woningen: aardwarmte kan hier dus veel woningen voorzien van duurzame energie.

Geothermie: heet water uit de bodem

Bij aardwarmte, ook wel geothermie genoemd, wordt op een diepte van 2 kilometer water van 60-80°C gewonnen. De warmte wordt gebruikt voor warmtenetwerken. De komende tijd worden door EBN op verschillende locaties in Nederland onderzoeksboringen uitgevoerd. Deze onderzoeksboringen moeten kennis opleveren over de mogelijkheden om aardwarmte te gebruiken voor de verwarming van woningen en gebouwen. Antea Group heeft met EBN een raamcontract voor de engineering van de SCAN boorlocaties.

Realisatie geothermie projecten

In de zoektocht naar schone energie zien we een enorme groei van geothermie- en aardwarmteprojecten. Dit vraagt om de aanleg van nieuwe boorlocaties voor de winning van aardwarmte. Hiervoor is specifieke kennis nodig: van ontwerp tot en met de realisatie. Antea Group heeft een team van specialisten op dit gebied die al tientallen jaren boorlocaties door heel Nederland realiseren.