Wetterskip Fryslân baggert jaarlijks diverse watergangen om te zorgen dat dat het water voldoende diep blijft, dat water goed wordt aan- en afgevoerd, dat de waterwegen bevaarbaar blijven en dat het planten- en dierenwelzijn verbetert. Antea Group ondersteunt het Wetterskip bij het voorbereiden, aanbesteden en tijdens de uitvoering van de baggerwerkzaamheden in de Doezumertocht, Lemster Rien, Buitenpostervaart, opvaart Greonterp en de verbindingsvaart in Heeg.

Met dit project dragen wij bij aan SDG 6: Schoon water en sanitair.

Duurzaam hergebruik

Belangrijk onderdeel is het zoeken van geschikte locaties om de baggerspecie lokaal te hergebruiken ter verbetering van weilandpercelen. Hiervoor worden grondeigenaren benaderd en afspraken gemaakt. Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar de waterbodemkwaliteit, de bodemkwaliteit op de depotlocaties, archeologie en ecologie en worden de benodigde vergunningen aangevraagd.

Om een aannemer voor de uitvoering te contracteren wordt een bestek opgesteld en aanbesteed. Tijdens de uitvoering wordt toezicht gehouden op de werkzaamheden om de contracteisen te controleren. Na afloop van de baggerwerkzaamheden zal de bagger in depot indrogen en wordt het opgehoogde en landbouwkundig verbeterde weilandperceel binnen drie jaar opgeleverd aan de grondeigenaar.

Klimaatbestendig en waterrobuust Nederland

Ontdek wat we nog meer doen op het gebied van water en bodem.

Klimaatbestendig en waterrobuust