Luchtvaart en geluidsbelasting: ze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Maar wat is de werkelijke geluidshinder van vliegverkeer op een omgeving? En hoe kun je op basis van voorspellende modellen deze hinder beperken? DataSense biedt antwoord. Onder meer dankzij de inzet van een monitoringsysteem met specifieke sensortechnologie, geluidsopname- en videoapparatuur. 

Geluidsoverlast meten

Objectieve informatie is voor overheden onmisbaar om de leefomgeving te verbeteren. Maar burgers kunnen sensoring net zo goed inzetten om overlast en risico’s in beeld te brengen. Het bracht een omwonende van de Luchtmachtbasis Leeuwarden ertoe om een monitoringsstation te plaatsen bij zijn woning. Doel: de werkelijke geluidsbelasting van F16’s en de nieuwe JSF objectief in kaart brengen.

Overlast vliegverkeer in kaart

De data- en sensorspecialisten van Antea Group ontwikkelden hiervoor een speciaal monitoringsstation boordevol sensortechnologie. Dit station koppelt niet alleen vliegbewegingen aan bijbehorende geluidsbelasting, maar brengt ook parameters zoals ultrafijn en fijnstof, klimaatparameters, zoals windrichting en achtergrondgeluid in beeld. Een ICT-platform maakt de data vervolgens eenvoudig toegankelijk voor belanghebbenden.

Objectief meten geluidsoverlast en (ultra) fijnstof vliegverkeer

Burgers en overheden beschikken hiermee over een tool om geluidsbelasting en (ultra) fijnstof objectief in kaart te brengen. En om aantoonbaar te maken wat de werkelijke effecten van vliegbewegingen zijn. Deze DataSense-oplossing maakt het mogelijk om te analyseren hoe, wanneer en waardoor geluidsoverlast ontstaat en welke effecten windrichting en atmosfeer op geluidshinder hebben… En of de waarden binnen de normen blijven.

Slimmer vliegen

De data die het meetsysteem genereert, is ook voor vliegvelden waardevol. Het systeem resulteert in nieuwe inzichten die helpen om optimaal gebruik te maken van de geluidsruimte. Daarnaast kun je op basis van voorspellende modellen gerichte maatregelen nemen om ‘slimmer’ te vliegen en hierdoor geluidshinder en (ultra) fijnstof te beperken.