Met trots hebben Antea Group en Atriensis drie buurtuitvoeringsplannen (BUPs) opgeleverd voor de gemeente Geertruidenberg. Deze plannen zijn binnen de planning van rum een jaar opgesteld en vormen het vervolg op de Transitievisie Warmte en zijn gericht op het aardgasvrij maken van verkenningsbuurten.

Stapsgewijze maatregelen voor aardgasvrije buurten

In de buurtuitvoeringsplannen zijn de maatregelen vastgelegd die stap voor stap zullen worden uitgevoerd om de drie verkenningsbuurten aardgasvrij te maken. Het proces om deze plannen te realiseren was intensief en betrok inwoners, de woningcorporatie Thuisvester, warmtebedrijf Ennatuurlijk, netbeheerder Enexis en de gemeente. Buurtteams van inwoners en stakeholders hebben op alle niveaus bijgedragen aan de totstandkoming van de plannen. Op inwonersbijeenkomsten was er grote interesse, met soms meer dan 150 inwoners per buurt!

Specifieke aanpak per buurt

  1. Geertruidenberg-West en Raamsdonksveer-Zuid: Hier ligt de focus op het isoleren en aardgasvrijgereed maken van woningen. Woningeigenaren worden gestimuleerd en ontzorgd om met hun woning aan de slag te gaan. De voorkeur gaat uit naar aansluiting op het Amer-warmtenet, dat de komende jaren verder wordt onderzocht.
  2. Langs de Donge: In deze buurt ligt de nadruk op het aardgasvrij maken van woningen en appartementen. Woningeigenaren en VvE’s worden gestimuleerd om op natuurlijke momenten over te stappen op een all-electric aardgasvrij alternatief, rekening houdend met lokale omstandigheden en netcongestie.

Expertise en samenwerking voor een succesvolle warmtetransitie

Antea Group en Atriensis ondersteunen meerdere gemeenten bij het opstellen van wijk- en buurtuitvoeringsplannen. Daarnaast helpen we graag met het herijken van de Transitie Warmte in de vorm van een Warmteprogramma. Juist de samenwerking tussen gemeenten en woningcorporaties is essentieel voor een succesvolle energietransitie! Wil je ontdekken hoe we jouw gemeente kunnen ondersteunen? Neem dan contact met ons op!