Over een mooie inspectie-uitdaging gesproken: in de zomer van 2021 inspecteerde Antea Group honderd vaste kunstwerken voor de provincie Overijssel. Hierbij brachten we de onderhoudstoestand én de risico’s van geconstateerde gebreken in kaart. De provincie beschikt hiermee over bruikbaar en betrouwbaar inzicht in de onderhoudsstaat, de onderhouds-opgave en het benodigde budget voor de komende 10 jaar.

Uitgebreide inspectie

De lat lag hoog bij deze inspectieklus. Zo gaf de provincie ons opdracht voor een uitgebreide inspectie volgens de CUR117 categorieën B1, B2, B5, C1 en C2. Dit betekende onder meer dat we voor elk object een inventarisatie uitvoerden waarbij de decompositie werd vastgelegd volgens de ‘generieke decompositie’ van de provincie Overijssel. Deze is gebaseerd op de NEN2767, maar wél met specifieke toevoegingen voor de provincie.

Conditiemeting en risicobeoordeling

Aan de hand van deze uitgebreide en diepgaande conditiemeting konden we de toestand van alle objecten en bijbehorende onderdelen in kaart brengen. De risico’s van de aangetroffen gebreken en schades brachten we vervolgens in beeld volgens de RAMSSHEEP-methodiek. Hierbij hebben we per gebrek de gevolgen aangegeven voor parameters zoals betrouwbaarheid, beschikbaarheid, onderhoud, veiligheid en omgeving.

Meerjarenonderhoudsplanning kunstwerken

Voor alle aangetroffen gebreken en schades stelden we ook een hersteladvies op. Hierbij maakten we een doorkijk naar het te verwachten onderhoud in de komende tien jaar. Dit alles is vastgelegd in een Meerjarenonderhouds-planning. Hiermee beschikt de provincie over direct inzicht in de onderhoudsstaat, het onderhoud en het benodigde onderhoudsbudget voor de komende 10 jaar.

Informatielevering

De inspectie van honderd vaste kunstwerken bracht een omvangrijke informatiestroom met zich mee. Eén van de aandachtspunten was om die data aan te laten sluiten op de nieuwe informatieleveringsspecificatie van de provincie. Dankzij goede samenwerking tussen onze hoofdinspecteur en de databeheerder van de provincie voldeden de inspectieresultaten gelijk en volledig aan de gestelde eisen. De resultaten konden hiermee eenvoudig worden opgenomen in het nieuwe beheermanagementsysteem van de provincie.

Maximale score

In het project hebben we de CROW Past Performance-systematiek toegepast. Hierbij geven opdrachtnemer en opdrachtgever elkaar tijdens de uitvoering en na afloop van de opdracht feedback. Dit resulteerde in een wederzijdse past performance beoordeling van een 10. ‘Antea Group bleek een bijzonder aangename samenwerkingspartner en heeft onze verwachtingen overtroffen’, concludeerde Herald van Os namens de provincie.