Het ontwerpen van een aansluiting op een snelweg is best ingewikkeld. Niet alleen omdat daar veel eisen en voorschriften bij komen kijken vanuit de wegbeheerder. Maar ook omdat je rekening moet houden met lopende en toekomstige ontwikkelingen. En dat was precies de reden waarom de Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard Antea Group heeft gevraagd om met deze opgave mee te kijken.  

Foto: Boomerang Fotografie

Extra ontsluiting naar snelweg tijdens vijfdaagse

Tussen Barendrecht en Ridderkerk ligt Dutch Fresh Port: het grootste agro-vers-food bedrijventerrein in Nederland. Dit bedrijventerrein vormt een belangrijke en grote schakel in Europa. Vanwege de economische ontwikkeling van het terrein en de toename van verkeer door extra bedrijvigheid en woningbouw, is een extra ontsluiting noodzakelijk om opstoppingen op het bedrijventerrein te voorkomen. Antea Group dacht mee door de ‘5 Day Sprint’ in te zetten.

5 Day Sprint wegontwerp

Nu kun je een dergelijke ontwerpopgave traditioneel oppakken en op basis van een programma van eisen ontwerpoplossingen genereren en selecteren. Het kan ook anders en sneller. Precies de reden waarom Nieuw Reijerwaard gekozen heeft voor de inzet van de ‘5 Day Sprint’ van Antea Group. Een andere manier van werken waarbij je teruggaat naar de essentie en vanuit een brede probleemdefinitie naar oplossingen kijkt. Dat alles bekeken vanuit verschillende perspectieven, uitgewerkt op een beeldende wijze.

Met elkaar, door elkaar

Op de eerste dag van de 5 Day Sprint is het onderliggende probleem uitgediept. Vervolgens werd de creativiteit aangesproken bij de deelnemers. Dit resulteerde in verschillende ideeën in relatie tot oplossingen in de ruimte of in de tijd. Tijdens de derde dag is conform het principe ‘start at the end’ vastgesteld welke ideeën gerealiseerd moeten worden en op welk moment. De laatste twee dagen stonden in het teken van het valideren van het eindplaatje. Eerst bij de gebruikers, vervolgens bij de beslissers.

Dutch Fresh Port toekomstbestendig

Naast een tweetal ontwerpvarianten voor de aansluiting heeft het ook tot een ontwikkelschets geleid voor het gehele bedrijventerrein. Aanvullende inzichten zijn verbeeld in een programmering op hoofdlijnen voor de langere termijn. Door ook het thema duurzaamheid te betrekken in de sprint, leidde dit tot een palet aan meerdere toekomstvaste maatregelen.

De grootste winst is het optimaal benutten van de kracht van de samenwerking en de nieuwe inzichten die zijn ontstaan. Dutch Fresh Port kan daarom weer verder met het uitbouwen en concretiseren van het ontwikkelde gedachtengoed. Op naar een robuust en toekomstbestendige ontsluiting voor bedrijvenpark Dutch Fresh Port!

Interesse in de 5 Day Sprint van Antea Group?

5 Day Sprint: laagdrempelig nieuwe ideeën in 5 dagen tijd

Wil je snel innovatieve ideeën toetsen voordat je grote investeringen maakt? Dit is precies waar de 5 Day Sprint voor staat! Of het nou gaat om het verbeteren van processen met een digital twin of het ontwikkelen van een participatietool rondom de energietransitie. Samen bouwen we in 5 dagen simpele oplossingen en testen we deze bij de eindgebruiker. We doen dat met een klein team van mensen uit jouw eigen organisatie of daarbuiten. In deze design sprint werk je vanuit het motto: ‘start at the end!’.

"Door terug te gaan naar de essentie van het probleem hebben we op een zeer beeldende wijze vanuit meerdere verschillende perspectieven naar het probleem en de opgave gekeken. Dit leverde nieuwe inzichten op maar ook extra onderbouwing voor gemaakte keuzes op andere vlakken. Het was bovendien ook heel leuk om te doen!"


Gert-Jan Metselaar en Marco Veth
Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard

Waarom een 5 Day Sprint?

Het scheelt veel tijd en budget bij de ontwikkeling van nieuwe oplossingen of ideeën. Tijd en geld dat je anders kwijt bent aan bedenken, bouwen, testen en leren. Door middel van de 5 Day Sprint leer je direct van een idee. Onze adviseurs begeleiden je door dit proces. Wij zorgen voor de juiste voorbereiding en een goede facilitator. Maar belangrijkers nog: we zorgen voor de juiste mensen aan tafel. Kennis binnen je eigen organisatie, vullen wij aan met inzichten vanuit de markt, inhoud en/of technologie binnen het fysieke domein. Tenslotte; het is ook leuk en leerzaam om dit met elkaar te doen. Het draagt bij aan de teamspirit en versterkt de cohesie binnen je organisatie!