Ga naar hoofdinhoud
Opgavegericht werken
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Opgavegericht werken

Heb je vragen?

Emanuel Borninkhof
Stel een vraag
Jesse Stammers
Stel een vraag

Opgavegericht werken

De ontwikkeling van lokale energiesystemen. Het opstellen van een omgevingsplan. Droge voeten in de wijk. Steeds meer opgaven vragen om doelbewuste samenwerking met publieke organisaties, kennisinstellingen, inwoners, ondernemers en belangenorganisaties. Om belangen te verbinden, samen de schouders eronder te zetten en zo public value te creëren. Wij helpen je graag met opgavegericht werken

Samenwerking rondom maatschappelijke opgaves

We staan voor transities die grote maatschappelijke impact hebben. Het zijn opgaves die je niet alleen kunt. Daar heb je meer lokale partijen bij nodig: voor kennis, draagvlak en financiën.

Dat vraagt van een overheidsorganisatie om verschillende rollen inzichtelijk te krijgen maar ook meer een verbinder en regisseur te zijn tussen bedrijfsleven, bewoners, kennisinstituten en belangenverenigingen. 

Samenwerking in de geest van de Omgevingswet

De Omgevingswet stimuleert vroegtijdige participatie in de samenleving om belangen, meningen en creativiteit op tafel te krijgen. In de Omgevingswet zijn daarom allerlei regels over participatie opgenomen. Ook moeten overheden over een participatieverordening beschikken waarin niet alleen aandacht is voor de betrokkenheid in de initiatiefase, maar ook in de uitvoering en beleidsevaluatie.

Opgavegericht werken
Opgavegericht werken

Een nieuwe gereedschapskist

Dit betekent dat je als overheidsorganisatie skills en processen moet ontwikkelen om participatie te initiëren of om als regisseur samenwerking te faciliteren. Dit vraagt om een nieuwe gereedschapskist. Om kennis en competenties op het gebied van communicatie, kennisdeling, vormgeven aan co-creatie en het bouwen aan gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Opgavegericht werken

Opgavegericht werken? Dat is het lef om dingen anders te doen én om de klassieke overheidsrol steeds opnieuw ter discussie te stellen. Het vraagt om een hele nieuwe gereedschapskist. Wij zorgen ervoor dat je met de juiste uitrusting op pad gaat.


Frank Smit
Adviesgroepmanager Strategie & Besluitvorming

Opgavegericht werken gaat lang niet altijd vanzelf. Herken jij de volgende problemen?

‘Wij vinden het al lastig om team-overstijgend te werken..’

Team- en organisatie-overstijgend werken vereist een andere mindset, competenties en werkprocessen. Hoe doorbreek je eilandjescultuur, hoe leg je de verbinding met buiten? Wij creëren een voedingsbodem waarop je kunt bouwen aan integrale samenwerking.

‘Wij hebben gebrek aan kennis over het proces om tot succesvolle samenwerking te komen’

Samenwerken betekent keuzes maken. De juiste stappen op het juiste moment zetten. Wat is jouw scope, met wie ga je samenwerken, hoe organiseer je jezelf en welke positie neem je in? We rusten jouw organisatie uit met de handvatten en de competenties om tot succesvolle samenwerking te komen.

‘Wij staan onder bestuurlijke druk om programma’s en beleidsdoelen te verwezenlijken.’

Ook hierin bieden we ondersteuning. Bijvoorbeeld door verwachtingen tussen bestuur, management en de rest van de organisatie te managen. Door te onderzoeken waar je op de korte en de lange termijn elkaar kunt vinden. En hoe je binnen de bestuurlijke waan van de dag uit de startblokken komt.

Wat wij voor jou kunnen betekenen

Met Antea Group haal je een partner aan boord die je op al die vlakken verder brengt met ‘opgavegerichte samenwerking’, binnen en tussen organisaties. Wij introduceren opgavegericht werken het liefst aan de hand van actuele publieke opgaven. Denk bijvoorbeeld aan de energietransitie of de Omgevingswet. Uiteraard doen we dit op basis van een duidelijke aanpak: van analyse en training tot het daadwerkelijk toepassen.

Emanuel Borninkhof
Stel een vraag
Jesse Stammers
Stel een vraag