Voor een succesvol project is de omgeving cruciaal. Omgevingsmanagement is daarom in bijna alle grote projecten een belangrijk element. Maar wat komt er kijken bij succesvol omgevingsmanagement, wat zijn de taken van de omgevingsmanager en welke vaardigheden en tools kunnen je hierbij helpen?

Meld je nu aan

Training voor overheden én aannemers

In 2011 ontwikkelde het opleidingscentrum van Antea Group de training Omgevingsmanagement. Deze training wordt regelmatig geactualiseerd en drie keer per jaar georganiseerd. Het onderscheidende aan deze training is dat het ontwikkeld is en gegeven wordt door collega’s uit het werkveld van omgevingsmanagement en vakspecialisten. Mede hierdoor wordt de training door cursisten goed gewaardeerd, gemiddeld hoger dan een acht! Onze collega's werken in projecten bij o.a. overheden, aannemers, nutsbedrijven en terreinbeherende organisaties. Daarom is deze training aan te bevelen voor iedereen die bij een van deze organisaties werkt. 

De breed opgezette training Omgevingsmanagement wordt verzorgd door een van onze hoofdtrainers, Pieter Baeten en Richard Schokker. Beiden zijn ervaren omgevingsmanagers en trainers. De training bestaat uit zes verschillende modules. Voor alle modules worden naast een hoofdtrainer ook co-trainers ingezet. Een module duurt een dagdeel waarin de belangrijkste onderdelen worden behandeld door de specialisten van Antea Group zoals ecologen, vergunningenexperts en uiteraard omgevingsmanagers. 

Training Omgevingsmanagement

De training Omgevingsmanagement wordt gegeven op het kantoor van Antea Group in Almere. Uiteraard kunnen we bij voldoende deelname ook een in-company training Omgevingsmanagement verzorgen voor een organisatie. Scrol naar beneden voor meer informatie over in-company trainingen.  

De training bestaat uit zes modules. Je kunt de gehele training volgen maar het is ook mogelijk om de modules te kiezen die bij je passen:  

Module 1: Basis omgevings- en stakeholdermanagement 

We behandelen het waarom van het vakgebied en de trends in de samenleving die het vak een volwaardig onderdeel maken van het werken in projecten in de brede opgaven van gebiedsontwikkeling zoals infra, energie, water, stedenbouw en natuur. We introduceren de Mutual Gains Approach (MGA) en de methodiek van Strategisch OmgevingsManagement (SOM). Aan de hand van een casus behandelen we het scherp formuleren van de opgave en het doel van omgevingsmanagement, het in beeld krijgen van issues en stakeholders, het opstellen van een issue-stakeholdertabel en hoe je deze kan inzetten als basis voor:
a.    je strategie (plan van aanpak);
b.    de processtructuur (dialoog); en
c.    managementinformatie.

Module 2 Input van stakeholders ophalen en toepassen (o.a. KES)

Hoe zorg je er voor dat je input vanuit de omgeving op een adequate wijze meeneemt in je project? We bespreken het KES (klanteis)-proces en de relevantie van het ophalen van klantwensen en -eisen. Wat is het verschil tussen een klantwens en een klanteis? Hoe formuleer je een adequate klanteis en zorg je voor juiste validatie en verificatie? En welke rol heb je daarin als omgevingsprofessional? Tegen de KES-achtergrond bespreken we de activiteiten als omgevingsmanager per projectfase. Deelnemers oefenen met lastige gesprekken en het bewaken van het belang van jouw project en organisatie. 

Module 3 Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie (BLVC)

BLVC staat voor Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid en Communicatie. Het is een middel dat veel gebruikt wordt om de omgevingshinder tijdens werkzaamheden te beperken. Maar hoe werkt BLVC? En wat houdt een BLVC-plan in? Hoe kunnen werkzaamheden veilig en efficiënt worden uitgevoerd, met aandacht voor het zoveel mogelijk bereikbaar, veilig, leefbaar en veilig houden van de projectomgeving? En welke communicatiemiddelen zijn daarbij geschikt? Kennis en borging van hinderbeperking is niet alleen van belang tijdens uitvoering, maar ook erg relevant en volgens ons noodzakelijk in de voorbereiding van projecten. In deze module leer je hoe je BLVC-plan je hiervoor handvatten geeft en hoe je een BLVC-maatregelen kunt inzetten.

Module 4 Flora & fauna en ecologie 

Hoe is natuurbescherming verankerd in de Omgevingswet? Wat zijn de wettelijke verplichtingen waar het project aan moet voldoen en welke onderzoeken moeten plaatsvinden? Hoe realiseer ik een project zonder de natuur te belasten? Deze module maakt inzichtelijk hoe je als omgevingsmanager, met belang voor mens en natuur, een plan tot een goed resultaat kan leiden. Tijdens de training wordt stil gestaan bij diverse onderwerpen zoals de Omgevingswet, het belang van natuur, het voorkomen van risico’s en de rol van de omgevingsmanager binnen dit onderwerp. 

Module 5 Omgevingswet en vergunningen

Wat betekenen vergunningen voor jouw projecten en welke rol heb je hierin als omgevingsmanager? Of je nu bij een aannemer, initiatiefnemer of overheidsinstantie werkt als omgevingsmanager, het raakvlak met vergunningen is er altijd. In deze module nemen we je mee in de invloed die het vergunningenproces heeft op jouw project en hoe je dit kunt managen vanuit jouw rol. Welke vergunningen spelen in welke projectfase en hoe borg je dat je voor je project tijdig alle vergunningen verkrijgt? 

Module 6 Communicatie en participatie 

In deze module gaan we in op het onderwerp participatie als onderdeel van omgevingsmanagement. Is het een “moetje” of een kans? We beginnen met de definitie, wanneer het nodig is (en wanneer het moet) en gaan verder in op de verschillende perspectieven van stakeholders. Ook bespreken we wat nodig is voor een participatieplan. Hierin doorlopen we de rode draad van elk participatieproces en ga je samen met andere deelnemers aan de slag met een participatieaanpak op basis van de casus. We staan daarbij stil bij stakeholders en belangen  welke participatie (en communicatie)vormen, -middelen en -kanalen er zijn, en bespreken gezamenlijk welke afwegingen je kunt maken. Afsluitend bespreken we de participatievereisten vanuit de Omgevingswet en op welke wijze die de projectprocedures beïnvloeden en verbeteren. 

Opzet modules en kosten training

De training kan je na de eerste dag zelf samenstellen. Je kunt de modules 3, 4 5 en 6 dus op maat samenstellen en volgen. De investering bedraagt voor de eerste dag (module 1 en 2): € 725,- vier modules: € 1450,- zes modules: € 2050,- excl. btw, maar inclusief alle materialen, arrangementskosten. Bij het volgen van alle zes de modules ontvang je dus een korting van € 135,-.

Wij bieden tot vier weken voor de startdatum de mogelijkheid om de training kosteloos te annuleren. Bij annulering binnen vier weken voor start van de training brengen wij 50% van het bedrag in rekening. Uiterlijk twee weken voor de startdatum ontvang je de bevestiging dat de training doorgaat. In het geval van annulering na de bevestiging zijn wij genoodzaakt om het gehele bedrag in rekening te brengen.

Mocht je de training wel willen volgen, maar komt de door jou eerder opgegeven datum toch niet uit? Wellicht dat een collega jouw plek graag wil overnemen. Mocht je het willen verplaatsen, neem dan contact met ons op. We denken graag met je mee om dit mogelijk te maken!

Incompany training

Wil je deze training met meerdere collega’s volgen? Dan kan een incompany training wellicht uitkomst bieden. Wij denken dan graag met je mee over de programma, inhoud, locatie en data. Organisaties als waterschappen, telecombedrijven, aannemers en Rijkswaterstaat gingen je al voor. Wil je meer informatie? Neem dan contact op met Paul Hoogerwerf.