Aan de rand van de gemeente Oosterhout ligt de naoorlogse uitbreidingswijk Slotjes Midden. Een wijk met een gedeukt imago. Gemeente en woningbouwcorporatie Thuisvester besloten daarom de bestaande bebouwing te slopen en er nieuwe appartementen, gezinswoningen en woon-werkwoningen terug te bouwen. 

“In één jaar al tien keer vaker buiten geweest”

De eerste fasen van de vernieuwingsoperatie zijn afgerond en kregen de naam Loevepark. Bewoner en vice-voorzitter van de huurdersvereniging Ben Egging en architect/directeur CroonenBuro5 Alexander Smeets vertellen. CroonenBuro5 is onderdeel van Antea Group.

Ben: “Na dertien verhuizingen is dit mijn eindstation. Het is mooi geweest. Waarom deze plek? Ik woonde al in Oosterhout, in een 55-plusflat, maar er gebeurde daar veel te weinig naar mijn zin. En het balkon daar was nogal klein. Hier kun je met z’n zessen zitten. De woonkamer is trouwens ook veel groter. Ik wil leven in de brouwerij. Ook al ben ik niet meer de jongste; ik voel me zeker niet oud. Ik wil iets moois kunnen zien als ik door mijn eigen buurt loop. Hier zie ik natuur, water, fietsers, gezinnen. De huizen, de appartementengebouwen; alles krijgt hier lucht. Vroeger woonde ik in een van de Bijlmerflats in Amsterdam. Die  waren schitterend ruim van binnen. Maar jongens, wat waren het kolossale apparaten.”

Stedenbouwkundig plan

Alexander: “Slotjes Midden was voor de herstructurering een wijk met weinig variëteit. De appartementen en woningen waren bovendien erg gedateerd; bewoners hebben vandaag de dag veel hogere eisen op het gebied van wooncomfort. De wensen van bewoners, woningcorporatie en gemeente hebben we vertaald naar een stedenbouwkundig plan waarin appartementen, gezinswoningen en woon-werkwoningen zijn opgenomen. Ons uitgangspunt: ingetogen architectuur die als belangrijkste functie heeft een duurzame samenhang in de wijk tot stand te brengen."

Een toegankelijke, warme wijk

Eigendom van Thuisvester

"De appartementen - allemaal eigendom van Thuisvester - zijn gesitueerd in een drietal bouwblokken, die het begin en einde van Loevepark markeren. Een doorlopende groenzone die uitmondt in een centraal groen plein fungeert als overgangszone tussen de  appartementenblokken en de grondgebonden woningen. Het ‘nieuwe Slotjes’ heeft bovendien iets wat de oude wijk miste: een landmark aan de belangrijke invalsweg van Oosterhout. Zie je wat ik bedoel? De appartementengebouwen zijn een soort boekensteun voor de hele achterliggende wijk.”

Mix van sociale huurwoningen en koopwoningen

“Loevepark is het referentiepunt: dit moet het niveau worden voor het totale plan”, vertelt Berry Hartman. “De herstructurering van Slotjes Midden is een fors project. We hebben 150 woningen gerenoveerd en bouwen er in totaal 650 bij, voor zowel een- als meerpersoonshuishoudens. De crisis heeft de boel vertraagd, maar we lopen inmiddels alweer flink in. We kiezen bewust voor een wijk met een mix van sociale huur- en koopwoningen, maar dat ga je aan de buitenkant niet zien. Vroeger kon je aan de kleur van de voordeuren zien welke woningen in een wijk bij de woningcorporatie hoorden. Hier niet. Loevepark is wat dat betreft het referentiepunt: dit gaat het niveau worden voor heel Slotjes Midden.”