Veilig, betrouwbaar, competent en verantwoordelijk: het zijn de vier kernwaarden van Rotterdam-Rijn Pijpleiding (RRP). Het bedrijf heeft twee pijpleidingen in eigendom, waarmee het 24/7 verschillende vloeistoffen volledig CO2-neutraal van Rotterdam via Venlo naar het Ruhrgebied transporteert. Antea Group verzorgt al sinds 2012 de calamiteitenopvolging voor RRP. Hoe dat bevalt, vertelt managing director Dick Hosman.

Olietransport van Rotterdam naar het Ruhrgebied

Door de beide pijpleidingen transporteert RRP jaarlijks in totaal 25 miljoen ton aan vloeistoffen naar het Ruhrgebied in Duitsland. Dat doet het bedrijf volledig CO2-neutraal. De grootste van beide leidingen is een 36-duims pijpleiding, waarmee RRP ruwe olie verpompt vanuit de opslagfaciliteiten van bp en Shell. RRP is daarnaast ook eigenaar van een 24-duims pijpleiding waardoor diverse olieproducten naar RMR in Duitsland worden getransporteerd.

Samen steeds sterker worden

In geval van calamiteiten aan een pijpleiding zorgt Antea Group Pipeline Management voor een adequate afhandeling. Hosman: “Als er een calamiteit is, neemt Antea Group in overleg met RRP de coördinatie, beheersing en / of bestrijding van de calamiteit op zich. De calamiteitenservice beoogt volledige afhandeling van de eerste bereddering, de noodzakelijke opschaling, de sanering en het herstel en de nazorg. Eén van de dingen die mij aanspreekt in Antea Group, is de betrokkenheid op elkaar. We trainen, oefenen en evalueren regelmatig samen om te kijken hoe we elkaar scherp kunnen houden en waar mogelijk kunnen verbeteren, om samen steeds sterker te worden. Er is echt sprake van een partnership waarin we goed met elkaar omgaan en waarin we allemaal openstaan voor feedback.”

Calamiteiten proactief voorkomen

Die betrokkenheid ziet Hosman ook terug in de proactieve manier waarop Antea Group met RRP meedenkt in het voorkomen van calamiteiten. “Antea Group is er niet alleen als er calamiteiten zijn, maar ze denken ook proactief met ons mee over hoe we calamiteiten preventief een stap vóór kunnen zijn. De expertise van het ingenieursbureau is daarin van toegevoegde waarde voor ons. We hebben een fijn klankbord aan Antea Group en zijn erg tevreden over de manier waarop ze ons vóór, tijdens en na calamiteiten ondersteunen.” 

Meer weten over onze dienst?