Antea Group verricht sinds medio 2004 de totale zorg voor het aanbesteden en begeleiden van al het gebouw- en wegenonderhoud conform het opgestelde meerjarenonderhoudsplan bij het Nationale Park De Hoge Veluwe en doet dit samen met de opdrachtgever risicodragend. Daarnaast is een belangrijke bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het zogenoemde Totaalplan 2010 - 2020 "Investeren in ruimtelijke ontwikkeling en kwaliteit".

De voorbereidingen

Inmiddels lopen de voorbereiding en/of de realisatie van een aantal projecten bij het Nationale Park De Hoge Veluwe, zoals:

 • Contractering, directievoering en toezicht op bedrijfsgebouwen en woningen en onderhoud aan wegen, fiets- en wandelpaden in het Nationale Park De Hoge Veluwe;
 • Verbouw Dienstgebouw en omgeving;
 • Herstel buitenruimte van het Jachthuis Sint Hubertus;
 • Herziening wegen- en (fiets-)padenstructuur;
 • Nieuwbouw Het Landhuis (vergaderzalen, winkel, horeca).

Onafhankelijk en professioneel huisadviseur

Antea Group profileert zich als onafhankelijk en professioneel huisadviseur, bereid om de opdrachtgever te ontzorgen door een optimale dienstverlening en garanties te bieden voor het Nationale Park De Hoge Veluwe.

 • Het verzorgen van het projectmanagement voor de nieuw te realiseren projecten welke vanuit het Totaalplan verder ontwikkeld worden, inclusief planvorming voor constructies en technische installaties;
 • Het verzorgen van het gehele aanbestedings- en opdrachtentraject;
 • Directievoering en begeleiding van de uitvoering t/m oplevering en nazorg;
 • Het begeleiden van het uit te voeren gecontracteerd preventief en planmatig onderhoud aan de woningen, bedrijfsgebouwen en het wegen- en fietspadenplan.

Optimale samenwerking

Resultaat is een optimale samenwerking tussen de Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe en Antea Group, waarbij beide partijen zich optimaal kunnen toespitsen op hun core business.

Project details:

 • Circa. 8.000 m2 BVO bedrijfsgebouwen;
 • 16 woningen;
 • Circa 25 km wegen;
 • Circa 35 km fietspaden.