Met ongeveer 100 schepen beheert de Rijksrederij de vloot voor Rijkswaterstaat, het ministerie van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit, de kustwacht en de douane in heel Nederland. In 2020 heeft Antea Group samen met een projectteam van de Rijksrederij het vlootprogramma opgesteld. Het vlootprogramma vormt de basis voor vernieuwing, verjonging en verduurzaming van de vloot in de periode 2020 – 2030.

Procesbegeleiding

Antea Group heeft de procesbegeleiding verzorgd en de regie gevoerd op het opstellen van het vlootprogramma. Het proces was een intensieve, volledig digitale, samenwerking met de Rijksrederij en de meest belangrijke stakeholders. Hierdoor is de besluitvorming soepel en succesvol verlopen. Ook is er een bestaande methode verder uitgewerkt om de vloot aan de hand van objectieve criteria, zoals betrouwbaarheid, duurzaamheid en veiligheid, te kunnen beoordelen. Hierdoor kan beter gestuurd worden op de ontwikkeling van de vloot. Ook zijn in het programma scenario’s gepresenteerd voor vervanging van de vloot en is een fasering van projecten voor de komende jaren vastgesteld.

Het vlootprogramma vormt de basis voor vernieuwing, verjonging en verduurzaming van de vloot.


Harm Warris
Senior adviseur Strategie & Besluitvorming

Transparante methode

Het project heeft geresulteerd in een transparante methode waarlangs de vloot kan worden beoordeeld. Dit vereenvoudigt het draagvlak voor besluitvorming met opdrachtgevers en maakt objectieve besluitvorming ten aanzien van vervanging en verduurzaming mogelijk. Bovendien is door het project binnen de Rijksrederij een proces op gang gebracht waarin verschillende afdelingen en opdrachtgevers elkaar beter weten te vinden om tot een afgewogen en gedragen besluitvorming te komen. Op 25 november 2021 zal het vlootprogramma van start gaan.