Antea Group en de Nationale Monumentenorganisatie (NMo) hebben hun partnerovereenkomst verlengd. Op 3 juni jl. zetten Ralph Backer, projectmanager bij Antea Group, en NMo-directeur Marlo Reeders hun handtekening onder een overeenkomst op een passende locatie: de Domtoren in Utrecht (zie foto).

Deskundigheid in monumentenzorg

De NMo is een vereniging van professionele, monumenten bezittende en exploiterende organisaties die onderling samenwerken. Doel is onder andere om kennis en deskundigheid omtrent monumentenzorg met elkaar en met andere monumentenbezitters en -beheerders te delen. Daarnaast streeft de NMo ernaar monumenten blijvend onder de aandacht te brengen bij het grote publiek. Daartoe is het online Nationaal Monumenten Portaal ontwikkeld, dat vooral uitnodigt om monumenten te beleven.

Partner in kennis en ervaring

Dankzij een financiële bijdrage van Antea Group kon het bezoekersaantal van het Nationaal Monumenten Portaal met behulp van advertenties in Google groeien. De komende tijd staat in het teken van de verdere uitbreiding van het aanbod aan monumenten op het portaal en een online promotiecampagne. “Bovendien zijn wij erg blij met de kennis en expertise van Antea Group”, vult Marlo Reeders aan. “Bij het beheren, exploiteren en onderhouden van monumenten komt veel kijken. Meestal zijn dit complexe projecten. Daarom is NMo van plan om samen met Antea Group een kennisbijeenkomst te organiseren, waarbij Antea Group ervaringen en innovaties deelt met de sector. Die informatie is niet alleen zeer welkom en waardevol, maar ook leerzaam en leuk.”

Monumenten leefbaar, zichtbaar en rendabel maken

“We hebben de laatste jaren erg goed samengewerkt”, concludeert Ralph Backer. “Maar we zijn nog niet klaar; we kunnen nog meer voor elkaar betekenen. Naast het delen van technische kennis, bijvoorbeeld over constructie of brandveiligheid van monumenten, denken we mee over de energietransitie. Tevens kijken we met beheerders van monumenten hoe zij slimmer met leegstand kunnen omgaan. Het fijne daarbij is, dat ik als projectmanager met twee telefoontjes alle benodigde expertise binnen Antea Group kan mobiliseren. We hebben immers alle kennis in huis. Het is mooi wanneer er uit een hulpvraag een opdracht voor werkzaamheden voortvloeit, maar daar gaat het ons niet primair om. Antea Group heeft de intrinsieke motivatie om de sector vooruit te helpen en monumenten leefbaar, zichtbaar en rendabel te maken.”

Zichtbaar in de sector

De samenwerking tussen de NMo en Antea Group werd hoog op de Domtoren bezegeld. Bij de restauratie van dit Nederlandse icoon is Antea Group nauw betrokken. De samenwerking leidt voor beide partijen tot een grotere zichtbaarheid: de NMo breidt haar online zichtbaarheid uit via het monumentenportaal en Antea Group komt nadrukkelijker op het netvlies van beheerders in deze sector. De werkzaamheden voor de trots van de Utrechtse binnenstad zijn misschien wel bekend, maar Antea Group zet zich net zo goed in voor de restauratie van een oud gemaal of een stolpboerderij. “Het gaat om waardevol, cultureel erfgoed en dat moet je koesteren”, besluit Ralph Backer.