Uitdaging: hoe bouw je een duurzaam en ecologisch waterzuiveringssysteem op een drijvend kantoor? De ruimte op het dek was beperkt en de toegang tot het ruim hield niet over. Civieltechnisch en milieukundig bureau WeGroSan/hmvt, dochteronderneming van Antea Group, kreeg het toch voor elkaar.

Badboot in Antwerpen

De badboot was jarenlang een begrip in Antwerpen. Totdat dit drijvende zwembad in 2015 naar de bodem van het Kattendijkdok zonk. De zwembadboot was niet meer te redden; het horecadeel (gebouwd op de voormalige overzetboot Antoon van Dijck) was echter nog volledig intact. Het Antwerpse reclamebureau Friendship kocht dit deel van de boot op om er het eerste drijvende kantoor in Vlaanderen van te maken. m

Duurzaam rioleringssyteem

Voordat de kantoorboot kon afmeren op z’n nieuwe ligplaats, de Napoleonkaai in Antwerpen, onderging hij een grote renovatie. Eén van de uitdagingen was om een duurzaam rioleringssysteem in de boot te realiseren. De Antoon van Dijck beschikte weliswaar over een afvalwatertank om het water uit toiletten, wasbakken en keuken op te vangen. Maar dit systeem was bij lange na niet voldoende om aan de Vlaamse lozingsnormen voor afvalwater te voldoen. Daarnaast had de directie van Friendship de wens om een duurzaam en ecologisch watersysteem aan te leggen.

Excellente waterkwaliteit

Een uitdagende opgave, allereerst omdat het afvalwater van de Antoon van Dijck tot een excellente kwaliteit gezuiverd moet worden (conform de Vlaamse normen voor lozen op oppervlaktewater) om te mogen lozen in de dokken. Daarnaast moest het systeem op een klein oppervlak worden geïnstalleerd. De ruimte op het dek was beperkt en de toegang tot het ruim hield met een opening van 90 x 110 centimeter niet over. Daarbij moest het systeemontwerp rekening houden met de stabiliteit van de boot. Tot slot moest de afvalwaterzuivering bestand zijn tegen variabele belastingen: een piek op werkdagen en geen afvalwater in het weekend.

Resultaten

Het afvalwaterrecuperatiesysteem op de kantoorboot werd dit jaar in gebruik genomen. Uit de eerste bemonsteringen blijkt dat het geloosde effluent ruimschoots onder de toegestane normen zit.

Lees het hele artikel