Je vindt ze in hartje binnenstad en met een ouderdom van ruim tweehonderd jaar tot bijna acht eeuwen zijn ze gezichtsbepalend voor de steden Haarlem, Utrecht en ’s-Hertogenbosch. We hebben het natuurlijk over de bekende Sint-Bavokerk, de Domkerk en de Sint-Janskathedraal. Ook in de toekomst willen deze stadskerken zich actief en zichtbaar openstellen om zo onderdeel van de stad te blijven. Braaksma & Roos Architectenbureau, Inside Outside en Antea Group gaan hiervoor in teamverband een ontwerp ontwikkelen.

Prijsvraag Sublieme Schoonheid | Sublieme Duurzaamheid

Het ontwerp betreft een verdere uitwerking van een eerder ingediende visie in antwoord op een prijsvraag die is uitgeschreven door de Rijksbouwmeester en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, in samenwerking met negen grote Nederlandse stadskerken en Architectuur Lokaal. De negen kerken waren daarbij verdeeld over drie groepen met elk zijn eigen ontwerpthema. Voor de Kathedrale basiliek Sint Bavo, de Domkerk en de Sint-Janskathedraal was dit thema ‘Verbinding met de omgeving: toegankelijkheid en inbedding’.

Van visie tot verbindend schetsontwerp

Uit de inzendingen zijn drie teams geselecteerd die nu hun visie mogen uitwerken tot een schetsontwerp. Samen met Braaksma & Roos Architectenbureau en Inside Outside gaat Antea Group de komende maanden aan de slag met de ontwerpvraag voor verbinding met de omgeving van het genoemde drietal iconische kerken in Haarlem, Utrecht en ‘s-Hertogenbosch. Daarbij wordt tevens samengewerkt met architect-onderzoeker Johanna van Doorn (cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit).

Het is een voorrecht om een bijdrage te mogen leveren aan het versterken van het monumentaal erfgoed in Nederland en deze iconische kerken in het bijzonder.


Ralph Backer
Projectmanager Bouw bij Antea Group

Dutch Design Week 2021

De twee andere ontwerpthema’s van de prijsvraag Sublieme Schoonheid | Sublieme Duurzaamheid zijn ‘Binnenruimte: klimaat, gebruik en comfort’ (Grote Kerk Zwolle, Pieterskerk Leiden, Stevenskerk Nijmegen) en ‘Energiekoppelingen: opvang, energieopwekking en -uitwisseling’ (Der Aa-kerk Groningen, Grote Kerk Naarden, Oude Kerk Amsterdam). De ontwerpen van de drie teams worden in het najaar gepresenteerd aan een jury, vertegenwoordigers van de deelnemende kerken en het publiek tijdens de Dutch Design Week in Eindhoven.