Door gebrek aan kennis, budget én samenwerking zijn overheden en terreinbeheerders nauwelijks opgewassen tegen de invasieve exoot. De bestrijding kan veel effectiever. "Het is nu nog te vaak dweilen met de kraan open," vindt Hugo Damen van Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Of het nu gaat om de Japanse duizendknoop, de reuzenberenklauw of de eikenprocessierups: driekwart van de overheden en terreinbeheerders in Nederland ondervindt problemen van invasieve exoten.

Inburgeren in onze leefomgeving

Hugo: "Langs het fietspad, in de achtertuin of in de plantsoenen is het bijzonder om te zien met welk tempo exoten zich inburgeren in onze leefomgeving. Ze vormen hierdoor steeds vaker een bedreiging voor infrastructuren, biodiversiteit en ons welzijn."

Door klimaatverandering meer exoten

Het is niet verwonderlijk dat de schade en de bestrijding van invasieve exoten flink in de papieren loopt. In de Europese Unie zijn we jaarlijks naar schatting 12 miljard euro kwijt aan de bestrijding van exoten en herstel van de schade. Hugo: "We kunnen gerust aannemen dat het in Nederland om honderden miljoenen euro's per jaar gaat. Een kostenpost die alleen maar groeit: door de klimaatverandering zullen steeds meer exoten zich thuis voelen in Nederland."

Provincies nemen voortouw

Niet voor niets binden steeds meer overheden en beheerders de strijd aan met de probleemexoot. Vooral provincies nemen hierin het voortouw: zij zijn immers verantwoordelijk gesteld voor het beheersen van invasieve exoten. "Bij gemeenten en terreinbeheerders is er veel minder sprake van een structuele aanpak van dit probleem. Sterker nog, het merendeel van de gemeentelijke overheden heeft geen of een zeer beperkt exotenbestrijdingsbeleid", signaleert Hugo.

Bestrijding van exoten: de 5 tips

  1. Monitor tijdig op de aanwezigheid van exoten;
  2. Prioriteer de locaties en soorten: niet iedere exoot vraagt om (directe) bestrijding;
  3. Zoek de samenwerking met andere partijen op: samen kom je verder;
  4. Zorg voor een duidelijke informatievoorziening over beleidsvoornemens en aanpak: informeer en instrueer de burger;
  5. Stel een gericht en eenduidig beleid op en ga aan de slag.

Dit artikel verscheen in Straatbeeld