Energiebedrijven zijn verplicht om bodemverontreiniging te voorkomen. En dat is niet zo gek… Een trafostation veroorzaakt namelijk bodemverontreiniging wanneer er sprake is van (olie-) lekkage. Om dat probleem te voorkomen is de aanleg van een betrouwbare vloeistofdichte voorziening bij trafostations noodzaak. 

Trafostations

Een trafostation (ook wel: trafo) verbindt verschillende spanningen van het elektriciteitsnet aan elkaar. Op een transformatorstation staan vaak meerdere transformatoren opgesteld die worden gekoeld met olie. Ondanks dat de transformatoren goed worden onderhouden, bestaat altijd het risico op een calamiteit: een olielekkage met als gevolg bodemverontreiniging.  

Voor een netbeheerder hebben wij de afgelopen jaren al tientallen bestaande trafo’s voorzien van een vloeistofdichte voorziening. Op die manier voorkomen zij bodemverontreiniging als gevolg van een mogelijke olielekkage van de transformator. Op verschillende transformatorstations hebben wij Trisoplast aangebracht.

Trisoplast

Trisoplast is een minerale afdichting voor bodembescherming en waterisolatie. Het is een grondstof dat bestaat uit een mengsel van zand, bentoniet en een polymeergel. Het mengsel wordt vaak in een dikte van 7 cm aangebracht en heeft de eigenschap te gaan zwellen. Hierdoor wordt het geheel een vloeistofdichte laag.

Trisoplast kent vele voordelen in vergelijking met de traditionele oplossingen:

  1. Tijdwinst – Er is sprake van een grote tijdswinst doordat Trisoplast snel en efficiënt wordt aangebracht, zo is de uitvoeringstijd slechts één week in plaats van 6-8 weken zoals bij de traditionele oplossing.
  2. Lagere kosten – Het is gemakkelijk en snel aan te brengen (de trafo kan op zijn plek blijven staan).
  3. Eenvoudige en gedegen hechting aan constructies en doorvoeringen.
  4. Hoge levensduur verwachting – De plasticiteit van Trisoplast voorkomt scheuren en barsten door zetting.

Wij leggen Trisoplast aan, geven advies en zorgen voor jaarlijkse controle.

Verklaring Vloeistofdichte Voorziening

Wij zijn gecertificeerd (BRL 1148) vanuit het KIWA om deze vloeistofdichte voorziening met Trisoplast aan te leggen. Na afloop van onze werkzaamheden geven wij dan ook een bewijs voor de aanleg onder dit certificaat af. Voor het verkrijgen van de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening moet ook een onafhankelijke partij een inspectie doen. Dit is in vele gevallen wettelijk verplicht.

Bij een Vloeistofdichte Voorziening moet er jaarlijks een visuele inspectie – ook wel bedrijfsinterne controle (BIC) – plaatsvinden. Dat doen wij ook; ons team is namelijk breed opgeleid en geschoold om zowel de aanleg als de inspectie te doen. Tijdens de aanleg houden we er al rekening mee dat ook de nacontrole gemakkelijk en nauwkeurig plaats kan vinden. Overigens is het verplicht om iedere 6 jaar een keuring uit te laten voeren door een onafhankelijke en geaccrediteerde partij om de Verklaring Vloeistofdichte Voorziening te behouden.   

Onvoorzien: vervuilde grond

Bij het verwijderen van het grind en zand onder de trafo kan verontreinigde grond worden aangetroffen. Antea Group heeft dan alles in huis om direct actie te ondernemen en dat is nodig: zo loopt het traject zo weinig mogelijk vertraging op. We nemen een monster van de grond, overleggen en stemmen af met bevoegd gezag en voeren bodemsanering uit onder milieukundige begeleiding.

Meer over vloeistofdichte vloer?

Meer informatie of offerte aanvragen?

Velden met een * zijn verplicht.

Benieuwd hoe wij met jouw gegevens omgaan? Dit lees je in onze privacyverklaring