Op donderdag 10 november 2022 vindt de CROW Infradag plaats. Hét congres op het gebied van infrastructuur. Een vakdag vol kennis, ontwikkelingen en bijdragen aan het toekomstbestendig maken van de Nederlandse infra. Collega’s Jesse Stammers en Joost Engelhart geven die dag een kennissessie over hun essay ‘Wat is de ‘maanmissie’ in de leefomgeving’.

Een essay over de urgentie van veranderingen in de leefomgeving en de rol die innovatie daarbij kan spelen. Wanneer er nu niets gebeurt, zijn we niet opgewassen tegen de klimaatverandering. Het essay vertelt aan de hand van vijf mythen waarom het huidige systeem niet voldoet. En welke richting en aanknopingspunten meer perspectief biedt om het anders te doen.

Samenvatting essay

Zonder nadrukkelijk ingrijpen worden de internationaal gemaakte afspraken om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren, zoals de Sustainable Development Goals, niet gehaald.  Onze circulaire en duurzaamheidsdoelstellingen; klimaatneutraal in 2030, 50% minder primair grondstoffengebruik in 2030 en volledig circulair in 2050 vragen om radicale verandering in de bouwsector.

Nieuwe oplossingen in materialisatie en techniek zijn nodig om doelstellingen te halen. Innovatie lijkt hierbij het sleutelwoord. Waarbij een ander perspectief op samenwerking tussen overheid en markt, het omarmen van ongemak en het nemen van moedig leiderschap essentieel zijn.

Op basis van ervaring en kennis van processen in de bouw definiëren we vijf mythen die vooruitgang belemmeren. Benoemen we stimulerende mogelijkheden en omstandigheden die een beweging mogelijk maken en ruimte geven voor transitie. Met het doel een maanmissie te formuleren als start voor het werken in een Missie-Collectief.

Wil je je het hele essay lezen?

Klik dan hier om het te downloaden. In gesprek met Jesse of Joost? Neem dan contact met ze op.