Het vergroenen van het wagenpark kan de C02-uitstoot van bedrijven flink terugbrengen. Maar de weg daarnaartoe is nog vol uitdagingen.

Bij bedrijven die met een cirkeldiagram in kaart brengen hoe hun C02-uitstoot eruitziet, valt bijna altijd een ding op: de taartpunt voor mobiliteit is een van de grootste, In die punt zitten de broeikasgassen voor werknemers die van huis naar kantoor forenzen maar bijvoorbeeld ook de werkbusjes die naar klussen rijden.

55 procent minder uitstoot

Het is niet alleen een van de grootste punten maar ook een punt waar je relatief eenvoudig mee aan de slag kan. En die noodzaak is er ook nu er de landelijke ambitie is om in 2030 55 procent minder C02 uit te stoten en in 2050 zelfs helemaal geen. Voor zowel Circulair Friesland als dc Freonen fan Fossielfrij Fryslân is het daarom een speerpunt. Beide duurzaamheidsorganisaties maakten het onderwerp daarom ook niet voor niets tot thema van hun gezamenlijke nieuwjaarsborrel.

Bij veel bedrijven is het dan ook onderwerp van gesprek. Dat bleek alleen al uit de ruim tweehonderd man die op het evenement in een collegezaal van NHL Stenden in Leeuwarden afgekomen waren. Ze willen er iets mee. Maar lopen ook tegen uitdagingen aan.

Alleen nog elektrische leaseauto's

Zo schetste Nico Veenstra van Antea Group uit Heerenveen bijvoorbeeld hoe het ingenieursbureau het wagenpark probeert te verduurzamen. De ingenieurs zijn begonnen met de regel dat elke leaseauto voortaan elektrisch moet zijn. „Dat is een relatief makkelijke eerste stap", vertelde hij. „Het stootte eerst wel op weerstand maar dat trok al snel bij." Alleen ben je er met alleen het elektrificeren van je leasewagens nog niet. „Wat doen we bijvoorbeeld met de busjes die we hebben? Dat is een veel moeilijker vraag." 

Antea Group is daarom een van de deelnemers aan een onderzoek dat een kennisbank op moet leveren waarmee het makkelijker is daar een antwoord op te geven. Daarin is onder meer informatie over regelgeving, techniek en slimme mobiliteitsconcepten te vinden. Antea Group zoekt daarvoor heel erg de samenwerking met anderen. En samenwerking, dat lijkt ook de sleutel naar een snelle omschakeling naar duurzaam vervoer. „Samenwerking is het thema van vandaag", zei Bouwe de Boer van de Freonen fan Fossielfrij Fryslân dan ook niet voor niets.

200.000 euro voor ombouw naar waterstof

Die samenwerking wordt onder meer gezocht tussen overheid en markt. Want ook overheden willen hun mobiliteit vergroenen, aldus Atse Numan van het Wetterskip. En niet alleen bij zichzelf maar ook in de opdrachten die ze uitzetten. Maar ook zij worstelen met de vraag hoe dat dan moet. „Wat kunnen we de markt precies vragen?", vroeg Numan de zaal. „lk denk dat de markt al verder is dan we denken. Maar hoe kunnen we samen die volgende stap zetten?"

Voor bedrijven vraagt de omschakeling namelijk best een investering, schetste Henne de Vries van wegenbouwer Van der Wiel uit Drachten vanuit de zaal. Hij benadrukte de noodzaak van stimulans vanuit de overheid, „Als je naar waterstofwil dan moet je een dieselauto kopen voor 100.000 euro en die moet je vervolgens voor nog eens 200.000 euro om laten bouwen", legde hij uit. „Het moet wel aantrekkelijk zijn om die investering te doen.'

Lees het volledige artikel in de Leeuwarder Courant