Innovatie, digitalisering, energietransitie en een leven lang leren. Dat waren veelgehoorde woorden en uitspraken tijdens een recent werkbezoek van Antea Group aan Saxion Hogeschool. Het werkbezoek stond in het teken van verbinden en verdiepen.

Lectoraat Bodem en Ondergrond

Antea Group en Saxion werken al lang samen, wat met name zichtbaar is in het lectoraat Bodem en Ondergrond dat gezamenlijk is gestart. Dit lectoraat is nu onderdeel van de onderzoeksgroep Sustainable Areas and Soil Transitions en verbindt de boven- en ondergrond voor een duurzame leefomgeving.

Gedeelde ambities en innovaties

Omdat de ambities en innovaties op het gebied van de leefomgeving bij zowel Saxion als Antea Group in elkaars verlengde liggen, ligt een verdere verdieping van de samenwerking voor de hand. Zeker ook vanwege de gedeelde zorg voor de dalende instroom van jonge professionals in het werkveld.

DNA techniek voor duurzame leefomgeving

In het Forensisch Laboratorium van Saxion in Deventer, wat onderdeel is van het lectoraat Crime Technology, worden technieken ontwikkeld rondom DNA en geur die óók voor een duurzame leefomgeving erg kansrijk zijn. Op basis van het werkbezoek zullen Saxion en Antea Group, naast bodem en ondergrond, ook op andere terreinen hun strategisch samenwerking versterken.