Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group en architectuur, stedenbouw & landschaps bureau CB5 voegen zich als nieuwe partners toe aan het uitgebreide netwerk van NL Greenlabel. Zij zetten zich in voor een groenere en gezondere wereld. Antea Group en CB5 zijn gespecialiseerd in het ontwerpen, aanleggen en beheren van natuurinclusieve en gezonde leefomgevingen. Samen met NL Greenlabel en haar partners werken we aan een biodiverse, groene en klimaatadaptieve leefomgeving waar mens en natuur in harmonie zijn. Het is een logische stap om de krachten te bundelen in deze gezamenlijke missie.

Ecologen en landschapsarchitecten

Onze ecologen en landschapsarchitecten spelen een cruciale rol in het creëren van natuurinclusieve leefomgevingen. Gespecialiseerd in ontwerp, aanleg en beheer van gezonde ecosystemen maakt hen onmisbaar bij het adviseren over duurzaamheid van parken, terreinen en gebieden. Hierbij is het uitgangspunt helder: duurzaamheidsambities moeten concreet en meetbaar zijn. Daarom passen ze de methodiek van NL Greenlabel toe; een integraal afwegingskader waarmee planten, producten, terreinen en gebieden zowel kwalitatief als kwantitatief worden beoordeeld.

Groenvoorzieners, bouwbedrijven en kennisinstituten

Samen met dit uitgebreide netwerk werken Antea Group en CB5 aan een groene, gezonde en toekomstbestendige leefomgeving. Gemeenten en gebiedsontwikkelaars profiteren van deze expertise bij het realiseren van duurzame doelen. De natuur vormt het fundament onder elke nieuwe ontwikkeling en door samen te werken kunnen we een groenere en gezondere wereld creëren.

NL Greenlabel

NL Greenlabel beschikt over een breed netwerk van bijna 200 partners, waaronder producenten, kwekers, architecten, ingenieurs, ngo’s en hoveniers. De doelstelling is om met gezamenlijke inspanningen Nederland te veranderen in een natuurinclusief paradijs, waarin groen en menselijk welzijn hand in hand gaan.

Antea Group en NL Greenlabel kijken uit naar een succesvolle samenwerking om Nederland natuurinclusief te ontwikkelen, waarin een gezonde leefomgeving centraal staat!