Ga naar hoofdinhoud
FAQ Tiny Building Deventer Design Contest
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

FAQ Tiny Building Deventer Design Contest

Wat houdt deze ontwerpwedstrijd in?

Met deze Deventer Design Contest nodigt Antea Group de (toekomstige) inwoners, studenten en ondernemers van gemeente Deventer uit om samen met ons Deventer een stukje mooier, creatiever en duurzamer te maken. Verras en inspireer de jury, niet alleen met een mooi (technisch) ontwerp van je eigen tiny building, maar ook met jouw persoonlijke verhaal ter onderbouwing!

De deskundige vakjuryleden, waaronder een gebiedsontwikkelaar van gemeente Deventer, laten zich graag inspireren hoe (toekomstige) inwoners denken over het creatief en efficiënt combineren van wonen en werken in de stad. Uit alle inzendingen kiest de vakjury medio oktober zeven ontwerpen die doorgaan naar de finale op 19 november 2022. De inzender met het beste ontwerp en motivatie, ziet zijn, haar of hun droomontwerp binnenkort werkelijkheid worden.

Tot wanneer kan ik mijn ontwerp indienen? 

Je definitieve ontwerp moet uiterlijk zondag 30 oktober om 23.59 uur zijn ingediend via het inschrijfformulier op deze webpagina

Waar dien ik mijn ontwerp in?

Het indienen en uploaden van je definitieve ontwerp kan vanaf maandag 24 oktober via het inschrijfformulier op deze website.

Voor wie is deze Tiny Building Design Contest?

Alle (toekomstige) inwoners, ondernemers, studenten en scholieren van de gemeente Deventer kunnen meedoen aan de ontwerpwedstrijd.

Waar kan ik terecht voor aanvullende vragen?

Vragen over de Tiny Building Design Contest of het in te dienen ontwerp stel je aan Mats Wentholt

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

In deze download staan alle voorwaarden en het reglement voor deelname aan de prijsvraag.

Aan welke criteria moet mijn inzending voldoen?

Voor alle criteria waaraan de inzending en het uiteindelijke ontwerp moeten voldoen en waarop de jury gaat beoordelen, klik hier.

Welke kavels kunnen we gebruiken voor deze prijsvraag? Wat zijn de afmetingen en wat is de context?

Je mag zelf een voorstel doen voor een locatie in Deventer en dit onderbouwen in je motivatie. Of je maakt een ontwerp en onderbouwing voor een van de door de gemeente aangewezen creatieve locaties (zie het visiedocument van de gemeente, dat als download op deze pagina beschikbaar is). Het vloeroppervlak van het bouwwerk zelf is maximaal 50m2. Rondom is vanaf elke buitengevel tot de kavelgrens 3 strekkende meter ruimte. Meer informatie en de andere criteria waar de inzending aan moet voldoen, vind je in de download op deze webpagina 

Mag er een ontwerp voor een tiny house voor een concrete locatie in Deventer worden gemaakt? Ik heb namelijk zelf een plek in gedachten. Of is er al een plek aangewezen waar de winnaar kan bouwen?

We hebben de locatie bewust vrij gelaten, zodat deelnemers zelf invloed kunnen uitoefenen op hoe Deventer er in de toekomst uitziet en op de plek waar hun droom tiny building wordt gebouwd. Daarom mag je zelf een voorstel doen en dit onderbouwen in je motivatie. Of je maakt een ontwerp en onderbouwing voor een van de door de gemeente aangewezen creatieve locaties (zie hiervoor ook onze webpagina en het visiedocument van gemeente Deventer dat als download beschikbaar is).

Mogen op de twee bladen ook je naam staan of moet dit geanonimiseerd worden door een ‘motto’. 

Het is toegestaan je naam te plaatsen op de bladen.

Wat is de prijs voor de winnaar?

Deelnemers maken twee keer kans op een (geld)prijs; de Publieksprijs en de Vakjuryprijs. Uitgebeide informatie vind je op de webpagina van de prijsvraag

Voor welke locatie kan je een ontwerp indienen? Of kun je je voorstel baseren op elke gewenste plek? En moet je er al zeker van zijn dat het tiny building daar kan worden gerealiseerd voor je je inzending instuurt?

De prijsvraag is zo ingestoken, dat inzenders de vrijheid hebben zelf met een locatie te komen en te beargumenteren waarom deze locatie geschikt is voor hun ontwerp. De prijsvraag sluit aan bij de ambitie van Gemeente Deventer om in 2030 de stad te zijn voor de creatieve stedeling. Wie deze creatieve stedeling is, wat hij of zij doet en waar de creatieve stedeling woont en werkt, zijn voor de gemeente nog deels onbeantwoorde vragen. Middels deze prijsvraag kunnen (toekomstige) inwoners hieraan zelf richting geven. Mocht jouw inzending winnen, dan gaan we samen kijken wat er nog voor nodig is, om het ontwerp daadwerkelijk te realiseren op de door jou gekozen plek. Het kan zijn dat we er dan achter komen dat het toch beter is om het ontwerp op een andere locatie te bouwen. En dan gaan we daarmee aan de slag.

In hoeverre moet de inzending voldoen aan het Bouwbesluit? En mag het ook een camperachtig iets zijn?

Beide soorten ontwerpen zijn mogelijk. Het is niet nodig vooraf alle regels en voorwaarden uit te zoeken. De inzender van het winnende ontwerp krijgt vanuit Antea Group bouwkundig advies. Voor mobiele Tiny Houses (bijvoorbeeld een “Pipo-wagen”) gelden andere regels dan voor “vaste” Tiny Houses. In het laatste geval is er een Omgevingsvergunning nodig en toetst Gemeente Deventer het ontwerp aan de regels van het Bouwbesluit. Middels de zogenoemde “gelijkswaardigheidsbepaling” in het bouwbesluit, is het mogelijk van deze regels af te wijken en zijn ook bijzondere ruimten in Tiny Buildings een optie. Met de winnaar van de prijsvraag gaan we onderzoeken wat er nodig is om het Tiny Building te realiseren.

Moet het ontwerp voldoen aan het Bouwbesluit of mag je i.v.m. kosten en verplaatsbaarheid ook naar een kleiner model gaan, zodat hij eventueel op een trailer gebouwd kan worden?

Het ontwerp mag maximaal 50m2 woonoppervlak beslaan om een tiny house te mogen heten. Een kleiner ontwerp kan daarom altijd. Het maakt hierbij niet uit of het een mobiel tiny house is op een trailer of een ‘vast’ ontwerp. Voor mobiele tiny houses gelden wel andere regels. Antea Group geeft de inzender van het winnende ontwerp in het vervolgtraject bouwkundig advies om te kunnen komen tot een vergunningsgereed ontwerp. Zie ook het antwoord op de andere vraag over het Bouwbesluit.

Wie zitten er in de vakjury?

De vakjury bestaat uit: 1. Maarten Hanekamp, sr. stedenbouwkundige Gemeente Deventer, 2. Kor Zijnstra, architect/ eigenaar Architecten_Lab, 3. Ronald Frederiks, teamleider bouwkunde en civiele techniek Hogeschool Saxion, 4. Alfred Liefers, ondernemer/ bestuurder/ kwartiermaker Ondernemershuis Deventer en Deventer Informatiestad.

 

Vragen over Tiny Building Deventer?

Neem contact met mij op

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie