Vernuft, vindingrijkheid, slimme oplossingen. Elke dag zetten wij ons talent en onze kennis in om de projecten tot een goed einde te brengen. Het is vaak werk achter de schermen. Niet altijd zichtbaar, wel onmisbaar. Wij vinden het vaak niet meer dan normaal, gewoon goed werk afleveren. Maar eigenlijk is het best bijzonder. En wij zijn trots op deze topprestaties! Om onze ingenieurs en adviseurs wat meer in de spotlights te zetten, maken we iedere maand een Antea Group Professional van de maand bekend.

Deze maand is Maaike Winkel de gelukkige winnaar. Deze bevlogen adviseur weet voor complexe situaties goede regels in het bestemmingsplan te maken en denkt met specialisten mee over welke onderzoeken nodig zijn voor deze plannen. Zij is volop aan het experimenteren met de Omgevingswet in bestemmingsplannen verbrede reikwijdte en omgevingsplannen. Hierin denkt ze goed mee met onze opdrachtgevers.

Wat is je functie bij Antea Group?

“Ik ben senior adviseur binnen de adviesgroep Planvorming & Mobiliteit. Ik houd mij vooral bezig met het maken van bestemmingsplannen en dan het liefst met de wat complexere plannen waar bijvoorbeeld het ruimtelijk spoor en milieuregels niet vanzelf samengaan. Met de komst van de Omgevingswet is daar een nieuwe uitdaging bijgekomen. De nieuwe wetgeving verandert mijn werk, en dat van velen in onze organisatie, ingrijpend. Samen met een aantal collega’s bereiden we ons voor op de nieuwe wet en de gevolgen voor ons vak. Een mooie kans maar ook een hele ontdekkingsreis waarvan we de route nog niet precies kennen.”

Ik hou van diversiteit in mijn werk met bij ieder project een andere context, andere problematiek en andere mensen om het doel samen mee te bereiken.


Maaike Winkel
Senior adviseur Planvorming & Mobiliteit

Hoe is het om adviseur te zijn?

“Lekker afwisselend. Ik hou van diversiteit in mijn werk met bij ieder project een andere context, andere problematiek en andere mensen om het doel samen mee te bereiken. Juist als adviseur, waar je met verschillende opdrachtgevers en projecten te maken hebt, bereik je dit. Het is ook leuk te zien hoe vergelijkbare processen overal weer anders worden doorlopen en hoe de ervaring uit het ene project kan leiden tot een succes bij het andere. Flexibel zijn is dus belangrijk, dat kan ik wel goed.”

Aan welk project werk je momenteel?

“Ik werk aan verschillende projecten waarin ik nadenk over de juridisch-planologische puzzels: hoe zorgen we dat datgene wat er op deze locatie mag of juist niet mag op een goede manier is vastgelegd in het bestemmingsplan. Sinds 2018 werk ik aan een ruimtelijk plan voor stortplaats Nauerna in de gemeente Zaanstad na uitspraak van de Raad van State. Voor deze stortplaats geldt een uitzonderingssituatie ten opzichte van de huidige wetgeving. Er hoeft na beëindiging van de stortactiviteiten voorlopig geen bovenafdichting te worden aangebracht. Zo’n bovenafdichting zorgt er voor dat er geen vervuild water en gas uit de stortplaats kan treden. De reden voor de uitzondering is een lopend experiment voor het verduurzamen van de afvalverwerking.

Wat het voor Nauerna complex maakt is dat er ook een overeenkomst is gesloten waarin is afgesproken dat er een park wordt aangelegd op de stortplaats. De vraag is of recreëren in het park wel veilig kan zonder de bescherming door een bovenafdichting. Bij dit vraagstuk komen veel vakgebieden samen. Met verschillende deskundigen en direct betrokken partijen en overheden proberen we grip te krijgen op deze veiligheidsvraag en dit te vertalen in de juridische regeling van het bestemmingsplan. Op basis van diverse onderzoeken is momenteel het standpunt van de gemeente om toch een bovenafdichting te verplichten om recreatie veilig te stellen. Onlangs hebben we een belangrijke mijlpaal behaald met het vaststellen van het bestemmingsplan door de gemeenteraad.”

“Daarnaast staat de inwerkingtreding van de Omgevingswet voor de deur; er zijn straks geen bestemmingsplannen meer maar omgevingsplannen. We zijn in Nederland nog volop aan het experimenteren met die nieuwe planvorm. Het mooiste voorbeeld daarin is voor mij de pilot die we momenteel in opdracht van de VNG uitvoeren voor twee locaties in Zeist en  Vlissingen. Samen met andere adviesbureaus maken we een set van regels, à la een omgevingsplan, om deze uiteindelijk in de landelijke voorziening weer te geven. Die samenwerking op deze schaal is echt bijzonder. Het is heel leerzaam en waardevol om met elkaar te kunnen overleggen en te komen tot een werkbaar omgevingsplan. Op deze manier verkennen we samen de mogelijkheden en vinden we een goede manier om gemeenten in Nederland te adviseren over de manier waarop zij hun omgevingsplan kunnen maken.”

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?

“We hebben een leuke club collega’s bij Planvorming. Dat werkt heel stimulerend. Mooi om de bereidheid te voelen om elkaar te willen helpen en om samen een project te laten slagen. Verder hebben we bij Antea Group heel veel kennis en specialismen in huis. Prachtig om dat samen te laten komen in een project en er dan zelf ook weer van te leren.”