Vernuft, vindingrijkheid, slimme oplossingen. Elke dag zetten wij ons talent en onze kennis in om de projecten tot een goed einde te brengen. Het is vaak werk achter de schermen. Niet altijd zichtbaar, wel onmisbaar. Wij vinden het vaak niet meer dan normaal, gewoon goed werk afleveren. Maar eigenlijk is het best bijzonder. En wij zijn trots op deze topprestaties! Om onze ingenieurs en adviseurs wat meer in de spotlights te zetten, maken we iedere maand een Antea Group Professional van de maand bekend.

Deze maand feliciteren we Bert de Wolff als professional van de maand februari. Bert is senior adviseur op het gebied van water binnen de businesslijn Stad & Klimaat, met als standplaats Heerenveen. Momenteel werkt hij voornamelijk aan het project ‘Dijkversterking Lauwersmeer-Vierhuizergat’.

Businesslijndirecteur Henri Deelstra:Bert is technisch ijzersterk en kan hoogwaardige techniek integreren met omgevingsmanagement en contractmanagement. Hierdoor is hij vaak betrokken bij innovatieve projecten en aanpakken, zoals het ontwerpen van aardbevingsbestendige dijken en ontwikkeling van de aanpak Duurzaamheid bij dijkversterkingen.”

Wat is je functie bij Antea Group?

“Binnen Antea Group ben ik senior adviseur Waterveiligheid binnen de businesslijn Stad & Klimaat. Extern vervul ik op dit moment bij waterschappen vaak de rol als technisch manager bij integrale dijkversterkingsprojecten in het kader van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.”

Mooi om te zien dat Bert, als bescheiden en nuchtere Fries, heel zichtbaar is in de digitale wereld. Google maar eens op ‘Bert de Wolff en dijken’


Henri Deelstra
Businesslijndirecteur Stad & Klimaat

Hoe is het om adviseur te zijn?

“De rol als adviseur waterveiligheid en technisch manager past mij als een oude jas. Ik krijg er nog altijd het meeste plezier en energie van om samen met je (ontwerp-)team slimme, betaalbare, mooie en duurzame ontwerpoplossingen voor je opdrachtgever te bedenken en te realiseren.”

Aan welk project werk je nu en wat is daar bijzonder aan?

“Op dit moment werk ik in opdracht van waterschap Noorderzijlvest aan het dijkversterkingsproject Lauwersmeer-Vierhuizergat in de rol als technisch manager. Ook ben ik voor dit project de trekker van het thema duurzaamheid. We willen namelijk de meest duurzame dijk van Nederland gaan bouwen! Bij dit project moet de dijk over 9 km versterkt worden om weer voor 50 jaar aan de veiligheidsnormen te voldoen. Het bijzondere aan het project is dat er naast de waterveiligheidsopgave ook ecologische koppelprojecten meegenomen worden. We proberen bijvoorbeeld de biodiversiteit in dit prachtige gebied, samen met provincie, gemeente en Rijkwaterstaat, te verbeteren. Het betreft de aanleg van een vismigratieroute van de Waddenzee naar het achterland, de uitbreiding van de buitendijkse kwelders en het verzachten van de overgang van de dijk naar het wad met het versterken van de onderwaternatuur. Daarnaast wil de gemeente de verkeersveiligheid van de haven verbeteren door de aanleg van een extra ontsluitingsweg. Een prachtige integrale gebiedsopgave dus!

“Bijzonder is ook dat we in samenwerking met Wetterskip Fryslan in de deltagoot van Deltares een innovatief onderzoek doen naar de sterkte van de klei op de dijken. Met de onderzoeksresultaten kunnen naar alle waarschijnlijk tientallen kilometers zee- en IJsselmeerdijken in Nederland goedkoper en duurzamer worden versterkt.

Waarom is het zo leuk om bij Antea Group te werken?

“Het leuke bij Antea Group is de mogelijkheid om te werken aan verschillende soorten projecten en voor verschillende opdrachtgevers door heel Nederland. Ieder project heeft weer zijn eigen uitdagingen en dynamiek. Dat maakt dat je ook met 25 jaar werkervaring iedere dag weer nieuwe dingen blijft ontdekken. En als je wilt, zijn er volop mogelijkheden om binnen Antea Group nieuwe ontwikkelingen op te pakken. Zo ga ik dit jaar aan de slag met het thema duurzaamheid binnen dijkverbeteringen. Zo zetten we bijvoorbeeld in op circulariteit. Hierbij moet je denken aan 100% hoogwaardig hergebruik van vrijkomend materiaal, toepassing van gebiedseigen grond, het verhogen van de biodiversiteit en het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit. In de realisatiefase gaan we voor een emissiearme uitvoering door de inzet van elektrisch en/of waterstof aangedreven bouwmaterieel.  Een zeer actueel thema waar veel in te ontdekken valt en waar ik graag mijn steentje aan bij draag.