Almere heeft de ambitie om een energieneutrale stad te worden. Het grootschalig opwekken van zonne-energie speelt hierin een belangrijke rol. Maar hoe ontwikkel je zonneparken, waar leg je ze aan en hoe zorg je voor draagvlak? De gemeente Almere riep de expertise van Antea Group in om meer power te geven aan zonne-energie. 

Impact op landschap

Veel mensen dragen zonne-energie een warm hart toe. Toch is de ontwikkeling van grootschalige zonneparken geen sinecure, vertelt projectmanager Julius van Manen. ‘Je hebt het over een ruimte-intensieve manier om duurzame energie op te wekken. Een zonnepark heeft daarnaast impact op het landschap. Je komt hierdoor planologisch en juridisch voor de nodige uitdagingen te staan.’

Zonneparken: van ontwikkeling tot exploitatie

Julius wordt door de gemeente Almere ingehuurd om handen en voeten te geven aan de ontwikkeling van zonnevelden. ‘Ons team onderzoekt bijvoorbeeld welke gronden hiervoor in aanmerking komen. Maar ook hoe je ontwikkelingen van de grond krijgt en hoe je zonneparken exploiteert. Ruimte is schaars en een zonnepark bouw je wel voor minimaal twintig jaar. We kijken daarom vaak naar plekken die naar verwachting tijdelijk geen andere functie krijgen. Het mooist zijn natuurlijk oplossingen die het landschap versterken.’

Zuyderzon

Inmiddels heeft de gemeente één groot zonnepark in ontwikkeling: Zuyderzon. ‘Het gaat om een braakliggend bedrijventerrein van ongeveer 25 hectare. De zonnepanelen voorzien minimaal 9000 huishoudens van stroom. Ook Almeerders kunnen profiteren van het veld. Bijvoorbeeld door stroom af te nemen of een aandeel in het project te nemen. Een mooie invulling voor een terrein waarmee we de komende twintig jaar waarschijnlijk niets hadden gedaan.’

Samenwerken aan zonnepark

Een ontwikkeling die meer voeten in de aarde heeft, is een zonnepark bij de A6 langs de woonwijken van Almere Buiten. Een initiatief van de gemeente en het Rijksvastgoedbedrijf. Het gaat om een onderzoeksgebied van 93 hectare waar energieopwekking en landschap samen moeten gaan. Julius: ‘We werken hiervoor intensief samen met omwonenden en belangenverengingen. Hoe creëer je ondanks al die zonnepanelen een aantrekkelijk gebied, hoe bied je omwonenden meerwaarde en hoe voorkom je overlast? Op basis van die inbreng werken we aan de uitgangspunten en zorgen we voor een maatwerkplan dat straks recht doet aan zijn omgeving.’