Bedrijven, overheden en particulieren; iedereen denkt na over de plaatsing van zonnepanelen op zijn kantoor, bedrijfshal, school, zwembad of huis. Een belangrijk aspect hierbij is om onderzoek te verrichten of het dak deze extra belasting aan kan, om hiermee inzicht te krijgen naar de draagkracht van de huidige constructie.

Constructief advies

De constructeurs van Antea Group maken een statische berekening voor de berekening van de restcapaciteit van het bestaande dak. Door het vaststellen van de restcapaciteit in de dakconstructie kan worden bepaald wat het gewicht mag zijn en of het dak de belasting van de zonnecollectoren kan dragen.

Hierbij wordt rekening gehouden met de belasting door regenwater, sneeuw en wind. Desgewenst kunnen versterkingsmaatregelen worden ontworpen om de extra belasting te kunnen opvangen.