Ga naar hoofdinhoud
Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)
Logo Antea Group - No text - Angled - Transparent

Van Afval Naar Grondstoffen (VANG)

Van Afval Naar Grondstoffen - samen zetten we die laatste stap

Als gemeente en regionale inzameldienst sta je voor een belangrijke uitdaging: het behalen van de VANG-doelstellingen. Er is vaak nog veel werk aan de winkel om deze doelen te bereiken: van de verbetering van de afvalinzameling, de aanpak van zwerfafval tot gedragsverandering. Goed om te weten dat je bij ons de capaciteit én de deskundigheid vindt om VANG-projecten van de grond te krijgen en te realiseren.

VANG-doelen: de laatste stap…

In de afgelopen jaren zijn er aanzienlijke inspanningen verricht om de VANG-doelen te behalen. Nu breekt de fase aan om die lastige laatste stap te zetten. Deze ‘last mile’ gaat over de invoering van nieuwe afvalsystemen, de optimalisatie van inzamel-infrastructuur en houding en gedrag van burgers. Dit vraagt om lokaal maatwerk én om een veelheid aan disciplines: technisch inhoudelijk, maar ook deskundigheid met betrekking tot beleid, communicatie en het gedrag van mensen.

Een ijzersterk team naast je

Je vindt in Antea Group een partner die je bij al deze aspecten ondersteunt. We hebben mensen in huis die thuis zijn in de techniek. Maar ook specialisten die de organisatorische en beleidsmatige kant van het verhaal kennen. We bieden je de beste experts van Nederland op het gebied van grondstoffenbeheer, bodem en milieu. Maar ook gedragsdeskundigen, juridisch adviseurs en omgevingsmanagers. Dit stelt ons in staat om vanuit elke invalshoek een ijzersterk team te formeren.

De beste en meest duurzame oplossing

Goed om te weten dat wij een onafhankelijk ingenieurs- en adviesbureau zijn. Jouw vraag, jouw ambitie vormen altijd het uitgangspunt om tot de beste en meest duurzame oplossing te komen; ongeacht techniek en leverancier. Dit resulteert in een onafhankelijk advies voor jouw VANG-vraagstuk. Op deze manier ondersteunen we je bij: 

  • Het opstellen van beleid en advies rondom inzamelstrategie;

  • Advies en ondersteuning bij de totstandkoming van inzamelpunten zoals ondergrondse containers en voorzieningen aan huis;

  • De begeleiding van verandering en optimalisatie van inzamelsystemen;

  • Advies rondom de optimalisatie van Milieustraten en het opzetten van circulaire ambachtscentra;

  • Advies en ondersteuning rondom communicatie en participatietrajecten;

  • Advies en ondersteuning rondom de aanpak van een schone buitenruimte en de aanpak van zwerfafval;

  • Het circulair maken van de openbare ruimte.

Datagestuurde oplossingen

Je vindt in ons ook een partner die vooroploopt in datagestuurde oplossingen. Denk aan een zwerfvalaanpak op basis van sensoring en beeldherkenning. Of aan ons Afvalvoorzieningen Informatiesysteem (AVIS). Hiermee bepalen we aan de hand van databronnen snel en effectief geschikte locaties voor (ondergrondse) afvalcontainers. Zo hebben we voor inzamelaar AVRI (Rivierland) in korte tijd locaties voor 700 containerlocaties onderzocht, in samenspraak met omwonenden. Ook bieden we met ons beheersysteem GBI een platform om de buitenruimte circulair te maken.

Ons track record

Dankzij onze veelzijdige deskundigheid hebben we in heel Nederland een bijdrage geleverd aan afvalvraagstukken. Wij zijn betrokken geweest bij invoering van Diftar in Scherpenzeel en bij ontwikkeling en de realisatie van het Upcycle-centrum in Almere. Ook zijn we ingeschakeld voor de herinrichting en optimalisatie van de milieustraten in Amsterdam en inzamelaar Blink in Oost-Brabant. En in een gemeente als bijvoorbeeld Tilburg hebben we gezorgd voor een succesvolle aanpak van zwerfafval.

Op zoek naar een ervaren partner om VANG-doelen te behalen?

Neem contact met ons op.

Deze website maakt gebruik van cookies

Selecteer welke cookies je wilt accepteren

Meer informatie